?

Tup bebek hakkinda terimler ve anlamlari

Tüp bebek hakkında terimler ve anlamları

İvf (tüp bebek):

kadının yumurtası ve erkeğin sperminin vücut dışına alınarak laboratuvar şartlarında ve bazı özel plastik kaplar içerisinde bir araya getirilerek, döllenmenin sağlanmasıdır. işte, bu vücut dışında yapılan işleme ıvf (in vitro fertilizasyon) veya tüpbebek denir. vakaların % 10-15' inde yumurtaların tamamı bu yöntemle döllenmeyebilir. dolayısıyla daha az kullanılıyor. daha önce hamile kalmış ve doğurmuş kadınlarda daha başarı gösteren olmaktadır.

1970' lerin başında zona tabakasının ileri derecede kalın olması durumunda, embriyo bu tabakadan dışarı çıkamaz ve rahime tutunamaz. bu taktirde embriyo rahime verilmezden önce zona tabakasının bir kenarından inceltilmesinin, hamilelik şansını artırdığı ileri sürülmektedir. ancak, bu teknikle embriyonun zedelenme olasılığı az da olsa vardır.

blastosist transferi (geç dönemtransfer-5. gün transfer):

anne ve babadan alınan üreme hücrelerinin birleşmesi ile embriyo denilen yeni bir yapı ortaya çıkar. embriyo devamlı bölünerek hücre sayısını arttırır. genellikle embriyo, anne adayından yumurta toplandıktan sonraki üçüncü gün, yaklaşık 7-8 hücreli safhada iken rahim içerisine yerleştirilir (embryo transferi). her zaman uygulanmamakla birlikte kaliteli embriyo sayısı fazla ise embriyo gelişimi daha ileri safhalara kadar takip edilerek daha geç bir günde (en geç 5. gün) embriyo transferi tatbik edilebilir. böylece, embriyolardan daha iyi gelişenleri seçme şansı olabilir, transfer ve rahime tutunma arasındaki müddet kısaltılmış olur. embriyonun doğal ortamına dönüşünü geciktirmesi ve kalan embriyoların dondurulması şansını azaltması, bu uygulamanın negatif yönleridir. ancak çok sayıda yumurta ve embryo gelişenlerde uygulanabilecek bir yöntemdir.

embriyo dondurulması (cryopreservation):

embriyo transferi tamamlandıktan sonra elde kalan iyi kalitede embriyolar özel bir teknikle dondurularak, daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir. donma ve çözülme sırasında kalitesini koruyabilen embriyolardan meydana gelen bebeklerin özel bir sağlık problemleri olmamaktadır. ülkemizdeki üytem yönetmeliği embriyoların 3 yıl saklanmalarına izin vermektedir. dondurulmuş embryoların transferi taze embryo kadar verimli olmamaktadır. çünkü, donma işleminden açılan embryoların yaklaşık % 30-50' si ölmektedir.

preimplant genetik tanı (pgd):

embriyonun 8 hücreli safhasında bir veya iki hücrenin embriyodan alınarak genetik tetkik için kullanılması embriyonun gelişimine engel olmaz. alınan bu hücreler kromozomal olarak incelenebilir ya da ailede bilinen genetik bir hastalık var ise, bu hastalık yönünden tetkik edilebilir. sonuç olarak ideal nitelikte olan embriyolar, transfer için seçilir. bu yöntemde hamilelik şansı yarı yarıya azalmakla birlikte genetik hastalıklar için pozitif neticeler temin eder. bu uygulamayı yapmak her hastada olası olmamaktadır.kaynak: dr. aydın demircan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder