?

Tup bebek uygulamasi

Tüp bebek uygulaması

Tüp bebek için başvuran çiftlerle, öncelikle tanışma ve değerlendirme görüşmesi yapılır, lazım olan tetkikler planlanır. daha sonra tetkiklerin neticelerine göre o çifte ilişkin ideal bir tedavi yöntemi saptanır. çifte, tüp bebek ile ilgili daha detaylı bilgi verilir.

yumurta geliştirme aşamasında, kadının yaşı, adet durumu ve hormonal tablosuna göre kısa veya uzun ilaç kullanımı seçilir. uzun programda, üreme hakkında mekanizmaların baskılanması için yaklaşık 8-10 gün süren bir ön tedavi (lucrin) uygulanır. her iki yöntemde adetle birlikte yumurta üretimi uyaran ilaçlar (puregon, gonal-f, menogon) kullanılmaya başlanır.

tüp bebek tedavisinde ilaçların kullanımı sırasında, yumurta üretimini istenen kademede tutabilmek için, giderek sıklaşan aralıklarla ultrason ve hormon takipleri yapılır ve gerekirse ilaç dozu değiştirilir. yaklaşık 10-12 gün içerisinde yumurta gelişimi istenilen düzeye gelir. yumurta hücrelerinin son olgunlaşma aşamalarına gelmelerini sağlayan bir ilacın (pregnyl, profasi) uygulanmasından yaklaşık 35-36 saat sonra yumurta toplanması planlanır. bu işlem için çiftlerden belirlenen saatte hastaneye gelmeleri istenir.

program sırasında, bir kez yumurta toplama, bir kez de embriyo transferi sırasında olmak üzere toplam iki kez, sabah gelip akşam gitme biçiminde hastanede kalınır.

yumurta toplama işlemi, hafif bir genel ultrasonografi kontrolunda uygulanır. aynı gün sperm de alınır. erkeğin yazılım süresince, yalnızca spermin alındığı gün hastanede bulunması yeterlidir. yumurta toplandığı gün, oluşması beklenen gebeliğe destek vermek üzere bazı yardımcı ilaçlara başlanır.

laboratuar şartlarında döllenme sonrası (icsi, mikroenjeksiyon, ivf) meydana gelen embriyolar, yumurta toplama işleminden en erken 2 gün sonra, genellikle 3. gün kadının rahimi içerisine ince bir plastik aletle transfer edilir. embriyo transferi, ağrısız, kısa süren ve anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. birkaç saat hastanede dinlenmeyi takiben, hasta evine gidebilir. embryo gelişimini desteklemek için ilaçların kullanımı devam eder.

çok sayıda iyi gelişmiş embriyosu olan çiftlere iki seçenek sunulur.

üçüncü gün embryo transferi yapıldıktan sonra kalan embryoların dondurulması

beşinci gün transfer. bu, bazı özel durumlar için uygulanır. embryo dondurma şansı daha azdır.

embriyo transferinden 12 ve 14 gün sonra toplam iki kez kanda hamilelik testi yapılır. hamilelik testi olumsuz netice verirse progesteron tedavisi kesilir ve birkaç gün içerisinde görülen adetle yazılım sona erer. hamilelik testi olumlu çıkarsa progesteron tedavisine devam edilir. testlerden bir hafta sonra hamilelik kesesinin görülmesi, bundan bir hafta sonra da bebek kalp hareketlerinin görülmesi vaginal yolla yapılan ultrasonografik muayenede olası olur.

kaynak: dr. aydın demircan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder