?

Turk tarihinde ilk sigortacilik

Türk tarihinde ilk sigortacılık

1864 yılında abdülaziz döneminde çıkarılan

bir "fetva" ile başladı. o yıl yayımlanan deniz

ticaret yasası'nda yalnız "deniz sigortası"

konusunda yargılar vardı. bu arada, 1870 yılında

istanbul'da çıkan büyük bir yangın sonunda

"şeyhülislam"dan, sigorta yaptırılmasında

"dini bir sakınca olmadığı"

yolunda izin çıktı. iki yıl sonra da üç ingiliz

sigorta şirketi, istanbul'a gelerek bu dalda çalışmaya

başladılar. daha sonra fransız, isviçre,

alman, avusturya, rus, italyan, bulgar,

romen sigorta şirketleri kuruldu. ancak, bu

sigorta şirketleri, aralarında bir anlaşmaya varamadıklarından,

bağlı bulundukları merkezlerin

dilediği şekilde sigorta uygulaması

yapıyorlardı.

"ilk türk sigorta şirketi"nin kuruluşu da,

1893'te, bu dalda çalışmalara başlmayan "osmanlı

sigorta şirketi"dir. bu şirket, osmanlı

bankası, tütün rejisi (tekeli) ve düyûn-u

umumiye'nin katılması neticesi, 200 bin altın

liralık bir özvarlıkla kurulmuştu.

cumhuriyet'ten sonra kurulan "yerli

sermayeli" ilk türk sigorta kuruluşu ise, "güven

sigorta" adıyla 1935 yılında faaliyete geçti.

ii. dünya savaşı'ndan sonra ise sigortacılık

gelişmeye başladı ve 1942'de "doğan",

1944'te de "halk sigortası" şirketleri hizmete

girdiler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder