?

Turkiye de ilk hukuk ogrenimi

Türkiye de ilk hukuk öğrenimi

1874 yılında galatasaray sultanisi'nde ayrı bir

bölüm olarak açılan "hukuk mektebi" ile

başlar. bu okul, bugünkü hukuk fakültesi'-

nin çekirdeğidir. "hukuk mektebi"nin ilk

müdürü de, emin bey'di. okulun öğretim

üyeleri ise şunlardı:

"cevdet paşa (medeni usul hukuku),

münif paşa (hukuk başlangıcı), hasan fehmi

efendi (ticaret hukuku), kostaki efendi

(ceza usul hukuku), sait bey (roma hukuku),

ismail bey (ceza hukuku), recai efendi

(fransızca).

bu okul, 1900 yılında o vakit üniversite

anlamına gelen darülfünun'un hukuk dalı niteliğini

kazandı ve ilk kez fakülte oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder