?

Ucucu (bally, tiner, vs) bagimliligi

Uçucu (bally, tiner, vs) bağımlılığı

Bu gruba çözücüler (solventler), yapıştırıcılar, uhular, aerosoller, propanlar, tiner ve benzin girer. örnekleri: bally, tiner, benzin, çakmak gazı, temizleme sıvısı, sprey boya, ayakkabı boyası, daktilo düzeltici sıvısı. ucuz, kolay bulunmakta olan ve yasal maddelerdir. dolayısıyla yoksullar ve gençler tarafından sık kullanılır.uçuculara tolerans gelişir (doz arttırma gereği) fakat yoksunluk belirtileri hafiftir. tesirleri alımdan 5 dakika sonra başlayıp 3 dakika-saatler sürebilir. uçucu sarhoşluğu belirtileri: kavgacılık, aldırmazlık, yargılama bozukluğu, sersemlik, nistagmus (göz titremesi), geveleyerek konuşma, yürürken sendeleme, uykulu hal, tepki yavaşlaması, titremeler, kasların zayıflaması, görme bulanıklığı veya çift görme, aşırı neşe, komaya varabilecek bilinç kaybı. uçuculara bağlı olarak deliryum, kalıcı bunama, psikotik bozukluk ve duygudurum veya bunaltı bozukluğu gelişebilir.

tedavisinde eğitim, alttaki kişilik bozukluğunun tedavisi, sosyal destekleme gerekebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder