?

Uyku hastaligi

Uyku hastalığı

Uyku hastalığı insanın kanında trypanozoma gambiense ve trypanozoma rhodesiense çeşitlerinin parazitlenmesiyle oluşan bir hastalık. hastalığın yayılması ve bulaşması tse-tse sineği vasıtasıyla olur. akut ve müzmin olarak ilerleyebilir. akut halde yüksek havale geçirme gibi merkezi sinir sistemi belirtileri daha sonra gelişir ve koma ile ölüme götürür. trypanozoma rhodesiense ile olan hastalık diğer tipe göre daha ciddi ve öldürücü seyreder.teşhis: hastalığın teşhisi tripanozomların görülmesine bağlıdır. hastalığın erken devresinde parazitler periferik kandan yapılan yaymada veya büyümüş lenf bezinden alınan sıvıda görülürler. hastalığın ilerlemiş safhasında parazit yalnızca beyin omurilik sıvısında bulunur.korunma: uyku hastalığına karşı korunmada aşağıdaki metodlar vardır:a) bulaşma kaynağı olan enfekte kişileri tarama muayeneleriyle ortaya çıkararak tedavi etmek.

b) trypanozoma rhodesiense'de enfeksiyonunun tabiat nidalitesini sürdüren yabani hayvanlarla savaşmak.

c) tripanozomların vektörleri olan tse-tse sinekleriyle kalıcı insektisidler vasıtasıyla geniş ölçüde ve devamlı olarak savaşmak.

d) insanlarda koruyucu olarak ilaç uygulamak (kemoterapi).tedavi: gambiense tipinde erken safhada pentamidin kullanılabilir. pentamidin 10 gün süreyle 4 mgr/kg/gün olarak adeleye zerk edilir. rhodesiense tipindeki hastalıkta ise erken safhada suramin damar içerisine tatbik edilir.melarsoprol diğer ilaçlara göre çok toksiktir, fakat her iki tip hastalığa da tüm safhalarda etkilidir. hastada hafif veya orta derecede sinir tutulması olduğunda bu ilaç 2-3 gün müddetle 3,6 mgr/kg/gün damar içerisine verilir. bu ilacın meydana getirdiği arsenik zehirlenmesi sonucu sindirim sisteminde, böbreklerde ve sinir sisteminde çeşitli arızalar olabilir.kaynak: rehber ansiklopedisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder