?

Uykuda nefes kesilmesinin olusturdugu risk faktorleri

Uykuda nefes kesilmesinin oluşturduğu risk faktörleri

Obstrüktif uyku cerrahi yöntemler sürvi üstüne pozitif tesirler göstermişlerdir. bu arada 385 hasta üstünde yapılan bir araştırmada apne indeksi 20 den fazla olan hastalarda hastalığı daha hafif seyreden hastalara göre mortalitenin (ölüm) anlamlı derecede artmış olduğunu bulmuşlardır. (tedavi görenlerde risk 2,1 iken tedavi olmayanlarda 10,6 bulunmuştur). tuah daki mortalitenin düzelmesinde tedavinin önemi açıkca ortaya konulmuştur. tuah konservatif yöntemlerle tedavi edildiğinde 5 yıllık mortalite % 11 iken (apne indeksi 43) hastalığı daha ileri derece olan trakeotomili grupta mortalite % 0 (apne indeksi 69) bulunmuştur. 11 yıllık takip sonrası trakeotomili grubun survi açısından anlamlı derecede daha iyi olduğu anlaşılmıştır. bunun sonucunda tedavi edilmeyen ouas nun yüksek mortalitesi olduğu apaçık ortadadır.kaynak: op. dr. feyzi elez

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder