?

Vaginismus

Vaginismus

1. vaginismus nedir ?

cinsel birleşme sırasında kadının kaslarının kasılarak cinsel birleşme olanağına kendini kapatması halidir. kadın doğumcular ve ruh hekimlerince olabildiğince sık rastlanan bir sorudur. vaginismusun nedenleri arasında çocukluktan kalma korkular, suçluluk, ayıp ve günah kavramları sayılabilir.

2. erkeğin ya da kadının anatomik yapısı vaginismusa sebep olur mu ?

bu konuyla ilgili bireylerin yanlış önyargıları ve oluşturulmuş geçersiz tabular tabloyu tetikleyebilir, ancak vaginismus anatomik yapı ile ilişkisiz olarak ortaya çıkar.

3. vaginismus tedavisinde operasyonel yöntem (hyma perforasyonu gibi) söz konusu mudur ?

böyle bir müdahale sadece çiftlerin yanlış önyargısını pekiştirmeye yarar. vaginismus sorunuyla karşılaşan çiftlerde ilk akla gelen olasılıklardan biri kızlık zarının kalınlığı gibi tıbben kabul görmeyen bir bakış açısıdır. dolayısıyla ruh hekimlerinden önce kadın doğumculara başvurulabilir. ancak operasyonel bir girişim problemi çözmeyeceği gibi, bireylerde sorunun çözülebileceği inancını ortadan kaldırmak gibi bir etki yaratabilir.

4. vaginismus gebeliğe engel midir ?

vaginismus sadece cinsel birleşmeye engeldir. hamilelik oluşabilir.

5. vaginismus için riskli bireyler var mıdır ?

özellikle çocuksu, bağımlı ve ruhsal organizasyonunu sağlıklı bir şekilde tamamlamamış kadınlar risk grubunu oluşturur. bilhassa çocukluk çağından kalma korkular yaşayan bireylerde rahatsızlık oluşması kolaylaşır. korkular, en fazla kadının simgesel olarak zihninde aşırı büyüttüğü bir cinsel soğukluk ile vaginismus arasında fark var mıdır ?

cinsel soğuklukta da ayıp ve günah duygusunun önemi olmasına rağmen, esas problem cinsel ilişkiden zevk almamak şeklinde kendini gösterir. halbuki vaginismusta başlangıçta cinsel ilişkiye girmede isteksizlik yoktur. ancak ilişki sırasında zarar görme duygusu ön plandadır.

7. vaginismus tedavisinde ilacın yeri var mıdır ?

sorun bilişsel süreçlerle ve ruhsal yapı hakkında olduğundan ilaç tedavisinin yeri yoktur. ancak tablo sadece vaginismus olmayıp gelişi güzel bir ruhsal ya da fiziksel başka bir rahatsızlıkla birlikte ise ona yönelik ilaç tedavisi tatbik edilebilir.

8. vaginismus tedavisinde ne yapılır ?

bu durumun tedavisinde genellikle önce kadın doğumculara başvurulur ve zaman zaman dilatasyon denemeleri yapılır. ancak çoğu netice vermez. hem erkek hem kadın için önemli bir mücadele ortaya çıkar. her ikisinde de büyük bir sınavın içerisinden çıkmaya çalışırken heyecanlar ve korkular çoğalır, kısır bir döngü oluşur. önce kadının ve erkeğin rahatlatılması, gevşemesi, heyecan ve korkuları yatıştıracak ruhsal bir ortam oluşturulması gerekir. tedavide en başarı gösteren neticeler davranışçı seks terapisi ile sağlanmaktadır.

9. vaginismus sırasında davranışcı terapide eş tedaviye katılır mı ?

eş en önemli faktör olarak tedaviye, kesinlikle dahil edilir ve eşler oturumlarda birlikte görülürler.

10. vaginismus kronikleşir mi ?

çok uzun yıllar süren vaginismus olguları vardır. ancak genellikle davranışcı seks terapisi ile pozitif neticeler alınır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder