?

Veziko - ureteral reflu

Veziko - üreteral reflü

Veziko-üreteral reflü, idrarın mesaneden böbreklere geri kaçması demektir. normalde idrar tek yönlü olarak böbreklerden üreterler yolu ile mesaneye gelir ve mutlaka mesaneden böbreklere geri kaçmaz. reflü böbrek enfeksiyonlarına (pyelonefrit) ve sonra böbrek hasarına (renal skar) sebep olabilir.

idrar yolu enfeksiyonu geçiren bütün çocuklar, bilhassa bu ateşli bir enfeksiyon ise, reflü açısından incelenmelidir. inceleme voiding sisto-üretrografi (vcug: işeme sisto-üretrografisi) ile yapılır. bu incelemede çok ince bir sonda ile mesane yani idrar kesesi radyoopak (renkli madde) madde ile dodurulur ve skopi (röntgen) yardımı ile reflü olup olmadığı ve varsa derecesi saptanır. bu konuda uzmanlaşmış pediatrik radyologlar tarafından yapıldığında son derece basit ve hastayı az rahatsız eden bir incelemedir.

böbrek enfeksiyonlarına bağlı, böbreklerde skar (hasar) gelişip gelişmediğini analayabilmek için en güvenilir yöntem dmsa böbrek sintigrafisi olup, nükleer tıp uzmanlarınca yapılmalıdır.

reflü bilhassa ufak yaşlarda tanı almışsa ve çok yüksek dereceli değilse kendi kendine düzelebilir. burada önemli olan düzelme için beklenirken çocuğun böbrek enfeksiyonu geçirmesine engel olabilmektir. reflü tanısı alan çocukların büyük kısmında koruyucu (profilaktik) antibiyotik başlanarak beklemek başlangıçta yeterlidir. beklemek ile düzelmeyen, ya da antibiyotiğe karşın tekrarlayan enfeksiyonları olan çocuklarda cerrahi tedavi gerekmektedir. açık cerrahi hemen hemen kesin çözüm temin eder.

son yıllarda endoskopik (kapalı ameliyat) yöntemler önem kazanmaya başlamıştır. uygulaması çok kolay olan bu yöntemde işlem 15dk kadar sürmekte ve hasta aynı gün taburcu olmaktadır. başarı oranı açık cerrahiden bir miktar daha düşük olsa da hızlı ve kolay bir tedavidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder