?

Yangin izolasyonu

Yangın izolasyonu

Yangına karşı savaşımını 4000 yılı aşkın süredir sürdüren insanoğlu, bilimsel yaklaşımlarla çözüm aramaya yönelik korunum çalışmalarına ancak 2. dünya savaşı sonlarına doğru başlayabilmiştir. bu dönemden önce yangına karşı yapılan çalışmaların özünü bilhassa su ile yapılan soğutma çalışmaları oluşturuyordu. günümüzde halen bu uygulama ön plandadır. yangına karşı bilimsel çalışmaların kökeni ise, günümüz gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen endüstri devriminin hızlı ve düzensiz gelişimidir.çağımızda değişen tasarım kurumları, yeni yapı ürünleri, ileri yapım teknolojileri, toplumsal gelişmelerle doğru orantılı olarak insana gereken değeri verecek nitelikte binaların üretimini sağlamıştır. can ve mal varlığı kayıplarını katlanabilir bir düzeye indirgemeyi amaçlayan yangın korunumu da yapı üretim alanındaki önemli yerini almış ve tasarım, yapım ve kullanım programlarına çok yönlü pozitif katkılar getirmiştir.yangının tanımı konusunda ilgili literatürler incelendiğinde değişik tanımlarla karşılaşılır. bunlardan birkaçı aynen şöyledir: "yangın, kontrolden çıkmış bir yanma olayıdır". "yangın, müdahale edilmediğinde her ortamda kesinlikle az ya da çok zarar veren, çoğu zaman maddi zaman zaman de manevi hasarlara yol açan, istenmeyen bir olaydır". "yangın, yanıcı özellik belirten, katı, sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanmaktadır. tedbirlerin yeterli olmadığı durumlarda can ve/veya mal kaybına sebep olduğu için engellemesi, bu sağlanamadığı taktirde en kısa sürede söndürülmesi gerekmektedir.yangın yalıtımı, yangının çıkmasını önleyecek ya da yapıya hiçbir zarar verdirmeyecek bir çözüm olarak düşünülmemelidir. yangından korunmak ise, yangın çıkmasını mutlaka önlenebileceği anlamına gelmez. çıkan yangını söndürmeye çalışmak ve belli bir müddet kazanarak bu yangından en az zararla kurtulmaya çalışmak da yangından korunmaktır.yangın yalıtımında esas amaçlar kısaca şöyledir:* taşıyıcı sistemin stabilitesini koruyarak belirli bir müddet ayakta kalmasını sağlamak,

* yangına dayanıklı malzemelerle yatayda veya düşeyde bölmeler yaparak yangının yayılmasını önlemek,

* yangın ortamında belli bir müddet yangından kaçış yollarının kullanılabilmesi için temiz hava, elektrik vb sistemler açısından güvenli ortamlar sağlamaktır.yangına dayanıklılık ve yayılma konusunun en önemli öğesi olan yapı ve malzemeler, aşağıdaki esas nedenlerden etkilenirler. bu nedenlerin tek tek incelenmesi yangın yalıtımına karşı en iyi uygulamayı gerektirir. bu nedenle;* radyasyon,

* kondüksiyon,

* konveksiyon,

* hava ile absorbsiyon yüzeyinin değerlendirilmesi,

* hava sirkülasyonu,

* malzemenin tutuşma sıcaklığı,

* konstrüksiyon,

* yükseklik,

* birim yayılma yüzeyi,

* projelendirme,

* üretilen, işlenen ve depolanan maddenin özelliği,

* kullanılan insan,

* yangının yayılmasına neden olan ortak alanlar ve

* dekorasyon gibi konular değerlendirilmelidir.değişik yasalar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler vb yangın çıkış olasılıklarını azaltmak, bir yangında yayılımı sınırlamak ve bireylere ideal kaçış yolları sağlamak suretiyle can güvenliğine yönelik gerekleri içerir. ülkemizde yangından korunma konusunda, şimdiye dek ülke genelinde bir politika oluşturulamamıştır. ülke genelinde bir tip "yangından korunma yönetmeliği" olmayan dünyada ender ülkelerden birisiyiz. yurt dışında yangın güvenlik tedbirleri hakkında mevzuat çok geniş bir yer tutmaktadır. ingiltere, abd, fransa ve almanya gibi gelişmiş ülkelerin her birinin yangın güvenlik tedbirleri hakkında mevzuat binlerce sayfayı geçmektedir. ülkemizde ise tse 'nin çıkardığı standartlar dahil tüm yangın mevzuatı çok yetersizdir.sadece "resmi kamu kuruluşları tarafından kullanılan binalarda alınacak yangın güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik" vardır. ama burada da kazma, kürek ve altı kovadan başka önemli bir konu bulunmamaktadır. yıllardır değiştirilmesi gerektiği söylenmesine rağmen ileri bir adım atılamamıştır.gökdelen yapsanız bile, kendiniz düşünmedikçe bir tedbir istenmemektedir. daha acısı sanki devlet tarafından kullanılmayan binalarda yangın çıkmazmış gibi, kamu tarafından kullanılmayan binalar için gelişi hoş bir yaptırım getirilmemiştir.yangın tehlikesini olası olduğunca aza yüklemek ve yangına çabuk müdahale etmek için daha binaların tasarımı döneminde bir dizi tedbir düşünmek, inşaat döneminde uygulamak ve işletme döneminde işlerliğini sağlamak gerekmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder