?

Yapay dolasim sistemi (extracorporeal perfusion)

Yapay dolaşım sistemi (extracorporeal perfusion)

Ekstrakorporeal perfüzyon açık kalp cerrahisini, geçici dolaşım ve solunum desteğini ve uzun süreli yaşam desteğini olası kılan bir teknolojidir. bu sistemler kanın yapay dolaşımını ve uygulamaya göre yapay solunum, yapay olarak kan ısısının değiştirilmesini olası kılar... - vücut dışı perfüzyon sistemleri geçici uygulamalar için tasarlanmıştır. fiziksel yapısından dolayı sistemdeki kan hattı oluşturan materyallerle doğrudan olarak temas eder. bu temas kan proteinlerini ve revaskülarizasyon için sürekli, ılık, potasyumdan zengin kan kardiyoplejisi uygulanmaktadır.

kardiyopleji uygulanırken sıcaklık, baskı ve akım hızı monitorize edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder