?

Yapilarda isi etkilerinden korunmanin onemi

Yapılarda ısı etkilerinden korunmanın önemi

Yapılarda ısı etkilerinden korunmanın önemini aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz.* insanların oturduğu veya çalıştığı binalarda ısı etkilerinden korunma; insan sağlığı, tamir giderleri, yakıt ekonomisi ve ilk yapım giderleri açısından mühimdir,

* ısı etkilerinden yeterli olarak korunmasağlığa ideal, huzur verici hacimlerin elde edilmesinin ilk şartıdır,

* hacimlerin ısı gereksinimi ve bunu sağlamak için yapılan ısıtma giderleri hacmi çevreleyen bileşenlerin ısı yalıtma özelliklerine bağlıdır,

* ısı etkilerinden yeterli bir korunma, hacmi çevreleyen yapı bileşenlerinin yüzey ve içlerinde terleme olayını, tesisat borularının donmasını ve bunlara bağlı olarak oluşan zararları önleyerek, yapının bakım ve tamir giderlerini azaltır.projelendirme döneminde ısı etkilerinden korunma yönünden alınacak tedbirleryapıların projelendirilmesi sırasında aşağıdaki konular kesinlikle dikkate alınmalıdır.* binanın dış yüzeylerinin büyütülmesinin ısı kaybını da o miktarda arttıracağı göz önünde tutulmalıdır,

* ayrık bir binadaki ısı kaybı, aynı büyüklük ve inşaat şeklinde yapılan birleşik düzendeki başka bir binaya göre daha çoktur,

* bir bina içerisindeki odaların birbirleri ile olan ilişkisi (örneğin ısıtılan hacimlerin yan yana veya üst üste yerleştirilmesi) büyük önem taşır,

* ısı kaybını önlemek için bina girişlerinde rüzgarlık yapılması faydalıdır,

* büyük pencere yüzeyleri (çift yüzeyli bir pencere bile olsa) ısı kaybını çoğaltır. köşe odalarda, pencerelerin dış duvarlardan yalnız birinde olması, ısı etkilerinden korunma yönünden daha doğrudur,

* bacaların, su ve tesisat borularının dış duvarlar üstünde bulunmaması gerekir. bu tedbir, yakıttan tam yararlanma, baca gazlarının soğumasını, bacanın kurum tutmasını, su ve ısıtma tesisatı borularının donmasını önleme bakımından mühimdir.ısı etkilerinden korunmada genel esaslarbir hacmin ısı etkilerinden korunması aşağıdaki unsurlara bağlıdır.* hacmi çevreleyen yapı bileşenlerinin (duvarlar, döşemeler vb) ısı geçirgenlik dirençlerine,

* bu çevre bileşenlerinin bilhassa hacmi dış havadan ayıranlarının hava sızdırmazlığına (derz, yarık vb),

* çevre bileşenlerinin ısı depolama yeteneğine.yapı bileşenlerinin ısı yalıtımıyapı bileşenlerinin ısı yalıtma kabiliyeti iletimle toplam ısı geçiş direnci (1/ & #923;) ile belirir. bu kullanılan malzemenin cinsine, iletim katsayısı hesap değerine ( & #955; h) ve kalınlığına (d) bağlıdır. bileşenlerin ısı yalıtma kabiliyeti kalınlığının büyümesi veya ısı iletim katsayısı hesap değerinin küçülmesi ile çoğalır.katı malzemelerin ısı iletkenliği, malzemenin gözeneklik derecesine, gözeneklerin büyüklük ve dağılım haline, malzemeyi meydana getiren maddelerin ısı iletim katsayılarına ve barındırdığı rutubet miktarına bağlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder