?

Yapisalcilik

Yapısalcılık

Yapısalcılık (stmcturalism) psikolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışına eşlik eden ve doğa bilimlerinden esinlenen bir yaklaşımdır; ilk psikoloji laboratuvarını kuran wundt, aynı doğa bilimlerinin dünyayı esas öğelerine ayırması gibi (örneğin suyun oksijen ve hidrojene ayrıştırılması), insan bilincini, duyum, bellek ve duygular gibi esas yapısal öğelerine ayrıştırarak incelemeye çalışmıştır. literatürde yapısalcılık terimi, wundt'un öğrencisi titchner'e atfedilmektedir.yapısalcılar, insan davranışlarını açıklamaktan çok, betimlemeyi amaçlamışlardır. bunun için büyük ölçüde içebakış yöntemini kullanmışlar ve kişilerin kendilerini gözleyerek, sesler, renkler gibi çeşitli uyaranlara karşı tepkilerini betimlemelerini istemişlerdir.bu yöntem, temel olarak gerçeklik ile insan deneyimini ilişkilendirme çabasıdır ve yapısalcıların, kişilik gibi karmaşık olgular yerine, duyumsal ve algısal süreçlerle ilgilenmelerinin de bir sebebi olarak görülmüştür. bundan başka aynı algısal deneylerde, laboratuvardaki kişilerin değişik tepkiler (sözel betimlemeler) göstermeleri, büyük problem yaratmış ve bu durum, bir bakıma fizikteki heisenberg'in belirsizlik ilkesinin psikolojideki karşılığı olarak değerlendirilmiştir.yapısalcılık günlük hayatta rastlanan sorunlara gelişi güzel bir çözüm getirmemesi bakımından eleştirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder