?

Yaralanmalar, yara bakimi, sargi turleri

Yaralanmalar, yara bakımı, sargı türleri

Yaralanmalarda öncelikle:-dezenfektan (mikrop öldürücü) maddenin yaranın içerisine girmesi engellenmelidir.

-toz ya da pomat gibi maddeler kullanılmamalıdır.

-kullanılan sargı fazla sıkılmamalıdır.

yaralanma terimi, demin, zaman zaman derialtının hatta daha derindeki dokuların bütünlüğünün bozulması için kullanılır.

yaralanmalar kolayca şu şekilde sınıflandırılabilir:

a) basit yaralanmalar: şiddetli kanamalara neden olmayan, yaşamsal önemi olan organlrın zedelenmediği ve fazla yaygın olmayan yaralanmalardır.

b) ağır yaralanmalar: yara derindeki dokuları da içerisine alıyorsa ve bölgedeki yapıların bütünlüğü bozulmuşsa; genişçe bir alana yayılmışsa ve aynı bölgede birden fazla yara varsa; şiddetli kanamalara neden oluyorsa; derindeki yapılar açığa çıkmışsa ya da yara bölgesinde yabancı cisimler kalmışsa, ağır yaralanmadan söz edilir. ağır yaralarımalara yaklaşım ve tedavi yöntemleri ile şiddetli kanamaların tedavisi farklıdır.bu maddede yalnız ufak yaralanmalar ele alınacaktır.yapılması gerekenler;

dikkatsizlik, acelecilik ve yorgunluk gibi nedenlerle sadece çocuklar değil, erişkinler de evde ve evin dışında ufak kazalara uğrayabilmektedir. bir bıçak ya da kırık bir cam parçasıyla yaralanma sonucunda meydana gelen ve çok kanamaya neden olan bir kesik, duvar ya da demir. törpüsü gibi pürtüklü bir yüzeye sürtünme sonucunda ortaya çıkan bir sıyrık ya da çekiç ve çivi kullanırken ortaya çıkan yaralanmalar karşısında ne yapılmalıdır' ? böyle bir taktirde ilk önce sakin olmak, tartışmaya girmeden yaralanan kişiyi bir an önce aydınlık bir yere oturtmak gerekmektedir.

bundan sonra, acil girişimde bulunacak kişinin aşağıdaki esas noktaları göz önüne alması gerekir:

1)girişimi yapacak kişi ellerini su. ve sabunla iyice yıkamalı ve temiz bir havluyla kuruladıktan sonra alkolden geçirerek havada kurutmalıdır.

2)yara kollardaysa yaralının parmaklanndaki yüzükler ve kollaıındaki bilezikler çıkarılmalıdır. böylece yaralanma bölgesinde ödem oluşursa bölgedeki kan dolaşımı engellenmemiş olur.

3)yaranın etrafındaki bölge saf suyla (gerekirse su ve sabunla) yıkan-malı, yara bölgesine dokunulmamalıdır.

4)yaranın çevresi dezenfektan (mikrop öldürücü) maddeye batınlmış bir parça pamukla silinmelidir.

5)yaranın çevresi silinirken dezenfektan maddenin direkt yaraya değmemesine dikkat edilmelidir. dezenfektan madde derinin bütünlüğünün bozulduğu yara bölgesindeki hücrelere zarar verebilir.

6)yaranın üzerine pomat ya da toz ve pudra durumundaki ilaçlar sürülmemelidir.

7)yara bölgesini steril gazlı bezlerle koruyun.

8)bölgeyi bir sargı bezi ile çok sıkmadan, yaranın her yanını hafifçe ve aynı ölçüde saracak şekilde sann. (sargı bezinin tek fonksiyonu yara bölgesine sürülen ilacın yerinde kalmasını sağlamaktır. )

9)yara bölgesinde yabancı cisim (örneğin cam parçaları) varsa sargı yapılmamalı, bölgeyi korumak için üstüne bol oranda birkaç kez katlanmış steril gazlı bez ya da temiz mendil konmalıdır. bu esnada yaraya basınç uygulamanın yabancı cisimlerin daha da derine gitmesine yol açabileceği unutulmamalıdır.

10)yara bölgesinde yabancı cisim varsa ya da yara paslı ya da kirli bir cisimle oluştııysa kazazede kesinlikle bir ilkyardım merkezine ulaştınlmalıdır.

küçük yaraların bakımı

evde ya da işyerinde meydana gelen ufak yaralarda, yara bölgesi ideal bir yöntemle temizlenu1kten sonra steril gazlı bezle kapatılıp sanlmalıdır.

aşağıdaki iki esas kural unutulmamalıdır:

-kullanılan steril gazlı bezler kuru olmalı; yara bölgesinin yumuşamasını önlemek için yaranın çevresi yıkanıp temizlendikten sonra iyice kurulanmalıdır.

-bölgeye uygulanan sargı ya da flasterin kirlenmedikçe ya da ıslanmadıkça değiştirilmesine gerek yoktur. gerektiği gibi yapılan sargı, günlerce yara bölgesinde kalabilir.

sargı türleri;

gazlı bez sargısı: sargı için her boyda gazlı bez piyasada buluqmaktadır; bunlar, yaranın tümüyle örtülerek sarılması-nı temin eder. ne var ki, gazlt bezlerin steril olmadığı ve direkt yaraya değmesinin sakıncalı olduğu unutulmamalıdır.

steril sargılar: piyasada mikroplardan anndırtldıktan sonra paketlenmiş sargılar bulunmaktadır.

uçgen sargılar: çeşitli boyutlardaki üçgen sargılar dayanıklı malzemeden yapılmıştır. bir yandan yara bölgesinin sabit tutulmasını, diğer yandan sargı bezlerinin yaranın üzerinde kalmasını temin eder.

esnek rulo sargılar: genellikle bir özelliği olmayan basit sargılar da, sıklıkla, yaranın üzerine yerleştirilen steril gazlı bezleri yerinde tutmak için kullamlır. değişik boyutlarda pek çok türü vardır.

flasterler (yara bandı): piyasada pekçok değişik şekil ve boyutta flaster bulunur. derin yaralarda birbirlerinden uzakla

şan yara kenarlarını bir araya getirmek için kullamlır. plastik ve yapışkan içeren bölüm yaranın etrafındaki sağlam deriye yapıştınlır; flasterin ortasındaki steril gazlı bez içeren bölüm ise yaranın üzerini tümüyle örler.

sargının olmadığı durumlarda;

yara bakımı için lazım malzemenin olmadığı durumlarda, kanamayı saptayabilmek için açık renkli sargı malzemesi kullanılması öneri edilir. steril gazlı bezleri yerinde tutmak için mendil, kravat, havlu ve hatta kadın çorabı bile kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder