?

Yaraticilik

Yaratıcılık

Yaratıcılık (creativity), yaygın kullanımında, öğrenilmiş olanı, yeni bir şey yapmak üzere aşmayı sağlayan entelektüel meleke olarak tanımlanabilir. sosyal psikoloji literatüründe ise genel olarak her tür etkinlikte, özel olarak da problemlerin çözümünde ortaya konan geçerli, biricik, özgün ve niyetli yaklaşımlar, yaratıcılık olarak isimlendirilmektedir. yaratıcı edimler, bir probleme yaklaşımda diğerlerinden değişik, geçerli veya yararlı, niyetli, özgün veya yenilikçi meziyet taşırlar.bu açıdan kişi veya grupların düşünce tarzları ele alındığında, problemlere alışılagelmiş, rutin, yaygın tarzda çözümler getiren düşünce tarzlarından ziyade, yenilikçi veya olağan dışı çözümler arayan ve az çok sapkın nitelikteki düşünce tarzları önem kazanmaktadır.yaratıcı aktiviteler, sorun çözümü dışında pratikte, buluş veya yenilik biçiminde somutlaşmaktadır. psikologlar ve ekonomistler, buluş (inventiori) ile yeniliği (innovatiori) ayırdetmektedir.buluş birbirlerinden ayrı duran unsurlar arasında somut neticeleri olan yeni bağlar algılamaktır. buluş olmanın ölçütü, orijinal fikrin pratik bir uygulamasının olması, eylemde bir yeniliğe yol açmasıdır. örneğin klasik bir örneğe göre; bir sigara paketi için yeni bir rengin benimsenmesi bir endüstriyel buluştur (lucky strike'ın yeni sunumu), enzimli çamaşır tozlarının piyasaya sürülmesi, bir reklamcılık buluşudur, vb.yenilik, girişimci anlayışa bağlıdır, zira buluşu kullanır ve buluş çevresinde bir aktivite alanı oluşturur. bu açıdan baktığımızda, buluş ve yenilik, yeniliğin gerçekliğe sokulmasında katedilen aşamalardandır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder