?

Yaslilarda bel fitigi

Yaşlılarda bel fıtığı

Yaşlı kişilerde bulunmakta olan bel fıtığının teşhis ve tedavisinde birtakım özellikleri gözden kaçırmamak gerekmektedir.
muayene anında düz bacak kaldırma testi gençlerdeki kadar belirgin bulgu vermeyebilir.
omurgadaki kireçlenmeler ve disklerdeki anestezi altında hastayı tamamen uyutmak suretiyle yapılıp yapılamayacağı ortaya konmalıdır. hastanın genel anestezi alması sakıncalı ise, o vakit kendisi spinal anestezi dediğimiz bel kısmından aşağısı tamamen uyuşturulmak suretiyle uyanık iken operasyona alınmakta ve hiçbir ağrı hissettirilmeksizin ameliyatı gerçekleştirilmektedir. bu tip ameliyatlarla yaşlı hastalarda da yüz güldürücü neticeler elde edilebilmektedir.
hastada bel fıtığı ile birlikte omurilik kanalının darlığı söz konusu ise, o vakit cerrahi anında aynı seansta kanal da genişletilmektedir. böylece ilerideki yıllarda hastada ortaya çıkabilecek birtakım negatif gelişmelerin önüne geçilmiş olunmaktadır.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder