?

Yildiz

Yıldız

Güneş sistemi dışında bulunmakta olan ve pek uzakta olduğu için durağan gibi görünen gök cismi. yıldızlar, görünümlerine göre başka bir deyimle verdikleri tayfa göre üç gruba ayrılırlar: 1 - beyaz ya da mavimsi yıldızlar: bunlar en geç ve en son olan yıldızlardır. 2 - sarı yıldızlar: orta yaşlı olarak kabul edilen yıldızlardır. 3 - kırmızı yıldızlar: en eski ve en ihtiyar yıldızlardır.ay ışığı olmayan berrak gecelerde yığınları, nebülöz, samanyolu denilen varlıklardan ileri gelen lekeler görünür. bu lekelerden en büyüğü samanyolu olup gök'ü kuşak gibi bir yandan öbür yanına kadar kaplar. bu beyazlıklarda bazıları dürbünlerle incelendiği vakit binlerce yıldızı bir arada toplanmasından meydana geldiği görülür. bu beyazlıklara yıldız yığını denir. yıldız yığınları görünen şekillerine göre; küresel yıldız yığınları, açık yıldız yığınları, ortak özel hareketli yıldız grubu olmak üzere üçe ayrılır. küresel yıldız yığınlarının genel biçimleri küre gibidir. görünen kürenin merkezinde yıldızlar çok yoğun olduğundan burası çok parlaktır. en iyi gözlenen yıldız yığınları bunlardır. şimdiye kadar 86 tane gözlenebilmiştir. açık yıldız yığınlarının ise biçimleri düzgün değildir. yıldızların yoğunluğu merkeze doğru çoğalır. ortak özel hareketi olanların bu gruba dahil olup olmadıkları, özel hareketleri uzun uzadıya incelenerek bulunur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder