?

Yuzme, solunum sistemi

Yüzme, solunum sistemi

Yüzmenin solunum sistemi üstündeki tesirleri...temel görevi, kana oksijen vermek ve kandaki karbondioksiti almak olan solunum sistemi, ağızdan ve burun dan itibaren akciğerde sonlanır. ağızdan ve burundan alınan hava "trakea" adı verilen ve havanın iletilmesini sağlayan boru yoluyla akciğerlere gelir. akciğerlere gelen ve akciğerlerin yapısında bulunmakta olan "alvoel"lere (hava kesecikleri) yerleşe havada % 14-15 oksijen ve % 4. 9-6. 9 oranında karbondioksit vardır. çevresi kılcal damarlarla sıkı bir biçimde çevrilmiş ola alveollerle kılcal damarlar arasında gaz alış verişi olur. gaz değişimi diffüzyonla meydana gelir. örneğin, vennler (toplara mar) içerisinde akciğerlere gelen karbondioksitten zengin kan, akciğer yapısındaki alveol keselerine geçerken burada bulunaı oksijen de kana geçer.eritrosit içerisinde dokulara gelen oksijen il bağlanmış hemoglobin molekülü, oksijenini etkin dokulara verir. bu alışveriş ise aşağıdaki biçimde belirtilmiştir. antrenmanlar sırasında organizmanın oksijen ihtiyacı ortar. bu artışa paralel olarak, bu ihtiyacı karşılayacak dolaşım ve solunum sistemlerinin de bu duruma fizyolojik bir uyum göstermesi gerekmektedir. dokuların oksijene olan ihtiyacı arttıkça, solunum sisteminin organizmaya soktuğu oksijen miktarı ve bu oksijeni dokulara taşıyacak olan dolaşım sisteminin faaliyeti çoğalır.

dinlenme halinde bir kişi dakikada 12-16 kez soluk alırken, atrenmanlar sırasında solunum frekansı 40-50'y kadar çıkabilir.kişinin bir dakikada aldığı hava miktarı ise o kişinin dakika başına solunum volümünü hacmini meydana getirir.dakika başına solunum volümü= (bir solukta alınan hava miktarı) x (bir dakikadaki solunum sayısı)dinlenme halindeki bir kişinin dakika başına solunum volümü 5-8 litre/dk. civarındadır. bu miktar, yük altında 120 ıt. /dk. 'ya, bazı durumlarda da 140 ıt. /dk. 'ya kadar yükselebilir.fiziksel çalışmalarda bir taraftan solunum volümü, diğer taraftan da solunum frekansının artırılmas ile solu-num-dakika volümü artırılmış olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder