?

Alzheimer etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Alzheimer etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Alzheimer hastaligi ve adli psikiyatrik uygulamalar

Alzheimer hastalığı ve adli psikiyatrik uygulamalar

Alzheimer hakkında olarak ortaya çıkabilecek hukuki problemler konusunda ön planda düşünülmesi gereken medeni kanunun vesayet ve müşavirlik ile ilgili maddeleridir.

her vatandaş erişkin yaşa (18 yaş) geldikten sonra, oy kullanma, alıp satma, vasiyetname düzenleme, evlenme gibi medeni kanunla düzenlenmiş her türlü işleri bizzat kendi başına yapabilme hakkını kazanmış olur. bir erişkinin medeni haklarını kullanabilmesi için mümeyyiz (temyiz edebilme kabiliyeti) olması gerekmektedir. bir kişinin mümeyyiz kabul edilmesi için yalnızca 18 yaşını bitirmiş olması yetmez. aynı zamanda tam bir zihinsel ve ruhsal sağlamlık içerisinde olması gerekmektedir.

alzheimer gibi entelektüel ve ruhsal faaliyetleri etkileyen bir bozukluk, bilhassa hastalığın ilerlemiş dönemlerinde kişinin temyiz edebilme yeteneğini tesirler.  alzheimer hastalığına tutulmuş bir kişinin hafızası, olayları sağlıklı değerlendirme kabiliyeti, telkine dayanıklılığı gibi medeni hakları kullanmak için gereken türlü özelliklere gelişi güzel bir insan kadar sahip olmayabileceğini unutmamak gerekmektedir. bunun yanında hasta olan kişi bu yeteneklerine artık sahip olmadığının ya da eskisi kadar sahip olmadığının tam olarak ayırdında olmayabilir. bu durum, onu bazı hukuk işlemlerinde kendisi, ailesi ve yakınlarının menfaatlerini koruma konusunda yetersiz kılabilir. özetle bir alzheimer hastası, hastalığının derecesine bağlı olarak, türlü finansal hususlarda istismar edilmeye olabildiğince açık birisidir. kendisinin finansal istismara açık olması gibi, esasında istismar etmek niyetinde olmadığı halde başkalarını da mağdur duruma düşürebilir.hatalı finansal kararlar, vasiyetname düzenlemeleri gibi hukuki işlemlerle bir anlık kızgınlık ve mahkeme hataları neticesi esasında çok sevdiği yakınlarının ciddi boyutlarda mağduriyetlerine yol açabilir.

finansal istismar riski kadar önemli bir yer tutmasa da, ülkemizin kültürel özellikleri nedeniyle seyrek rastlanmayan bir durum olarak evlenmeyi istemesi ayrı bir problem olarak karşımıza çıkabilir. unutmamalıdır ki evlenme de mendi kanunla korunmuş bir haktır ve mümeyyiz olmadığı düşünülen kişilerin evlilikleri ancak bilirkişi doktorların raporları sonrasında olası olabilir.

türk ceza kanunu hakkında olarak, yakınları suçlama, bir şeylerin çalındığını iddia etme, kıskançlık fikirleri, kendisine kötülük yapılacağı gibi aşırı değerlendirmelerden varsanılara kadar giden boyuttaki muhakeme kusurları da alzheimer hastalığına tutulmuş olan bir kişinin dava açabilme ehliyetini etkileyebileceğinden ve çeşitli tatsız sosyal sorunlara yol açabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. yaşı ve fiziksel yetersizliği nedeniyle fiziksel şiddet içeren suçlara kalkışmaları çok kolay olmasa da, özellikle düşünce bozuklukları ile seyreden durumlarda yine de tedbirli olunmasında fayda vardır. delirium ya da diğer organik sebeplerle mekan oryantasyonu bozulmuş kişilerin evlerini, bulundukları ortamları karıştırmaları olası olabileceğinden (bu durumun yabancı ortamlarda ve geceleri daha sık olabileceği unutulmamalıdır) kayıp vakaları için çok dikkatli olunması gerekir.

Hastalarin gunluk yasantilari

Hastaların günlük yaşantıları

Hijyen

demanslı hastalar, şahsi hijyenleriyle ilgili olarak giderek daha fazla bakıma gereksinim duyarlar. hastalık ilerledikçe tarak ve diş fırçası gibi nesneleri kullanma kabiliyetlerini yitirebilirler. bu nesnelerin neler olduklarını ve daha da önemlisi, ne işe yaradıklarını da unutabilirler. bir işin yapılması gerektiğini unutabilirler, zaten yapılmış olduğu izlenimine sahip olabilirler veya temiz kalma ve iyi görünmeye ilgilerini kaybedebilirler.

ancak, bir kişinin daha fazla yardıma ihtiyaç duyması kesinlikle bu yardımı almaktan mutlu olacakları anlamına da gelmez. zaman zaman belirgin bir mücadele içerisine girebilirler. size bağımlı olmaya içerleyebilirler ve sizin onların bireyselliklerine saldırdığınız hissine kapılabilirler. dahası, tertipli olarak yıkanmaları veya kendilerine bakmalarının önemli olduğunu hissetmeyebilirler. bir hasta yakını olarak kişinin değişen gereksinimlerine ideal derecede yardımcı olurken, bir yandan da onların bireysellik ve bağımsızlık gereksinimlerine saygı duymayı başarma göreviyle karşı karşıyasınızdır. giyinmealzheimer hastası olan bir kişi çoğunlukla nasıl giyineceğini unutacaktır ve zaman zaman giysilerini değiştirme gereksinimi duymayabilir. alzheimer hastası olan kişiler zaman zaman toplum için ideal olmayan kıyafetlerle dolaşabilirler.

öneriler: kıyafetleri onların giyme sırasına göre düzene koyun karmaşık bağcıkları olan kıyafetlerden sakının mümkün olduğu kadar uzun müddet giyinme konusunda bağımsızlığını destekleyin eğer lazımsa giyme hakkında talimatlarla ona yardımcı olun kaymayan lastik tabanlı ayakkabılar kullanınyemek yemeeğer demanslı bir kişinin bakımım üstlenmişseniz, bu kişilerin yediklerinden zevk almalarım ve aynı zamanda sağlıklı,dengeli bir rejim uygulamalarım denemek ve bu durumdan da emin olmak isteyeceksiniz. fakat bilhassa yaralar meydana gelir. yardımcı ekipmanbazı yardımcı donanımlar ve ekipmanlar kişinin yıkanmasını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir ve demanslı kişinin daha güvenli ve kontrollü hissetmesini temin eder. şahsi şartlara bağlı olarak, yardımcı ekipman şunlar olabilir: küvete girip çıkmak için tutunacak kollar duş teknesi, küvet ya da tuvalette tutunacak kollar kaymayacak duş ya da banyo paspasları bir banyo taburesi ya da duş iskemlesibaşa çıkma kaygılarıdemanslı bazı kişiler yıkanmanın çeşitli yönleriyle ilgili kaygı duyarlar: derin banyo suyundan endişe duyabilirler ama sığ bir su ya da bir banyo taburesiyle rahatlayabilirler. duş başlığından akan suyun tazyikinden korkabilirler ancak elde daha kontrol edilen tutulabilecek duş başlıkları ile mutlu olabilirler. kendilerine hakim olamadıkları için utanabilirler ve bir "kazayı" gizlemek için yıkanmayı reddedebilirler. rahatlatılmaya gereksinim duyacaklardır. varlığınızdan utanç duyabilirler. zaman zaman bir bölgeyi yıkarken diğer bir bölgeyi kapatmak gibi stratejiler utançlarını yenmelerine yardımcı olabilir. kendi başlarına bırakıldıkları için kaygı duyabilirler ve sizin her zaman onun yanısıra kalacağınız yönünde rahatlatılmaya gereksinim duyabilirler. saçları yıkamaksaçları tertipli olarak yıkamak kişinin daha iyi hissetmesine ve görünmesine yardım eder. elde tutulabilen bir duş başlığı kullanmak bunun en kolay yoludur. zaman zaman demanslı kişiler bu rutini hatırladıkları için saçlarının bir berber tarafından yıkanmasını tercih edebilirler. bazı berberler eve gelmektedir.

tuvaleti kullanmakkişinin tuvalete gittikten sonra kendisini önden arkaya doğru  sildiğinden emin olun ya da bunu yapabilmeleri için ona yardım edin. şayet bir "kaza" olmuşsa yumuşak sabun ve ılık suyla yıkayın ya da bir eczaneden alabileceğiniz bebek mendillerini kullanın.
esnek bir yaklaşımkişi yıkanma konusunda isteksiz olduğunda zaman zaman bir yaklaşım zaman zaman de bir başkası işe yarayabilir. kişinin ruh durumuna ve demansın ağırlığına göre yaklaşım değişebilir. ne olursa olsun sakin kalmaya ve baş etmek için tartışma ya da çatışma içermeyen bir yol bulmaya çalışın. kişi banyo yapmak ya da temiz giysiler giymek gibi nazik bir hatırlatmaya ya da olağan bir yaklaşıma tepki gösterebilir. kişi dışarıya çıkacaksanız ya da bir ziyaretçi gelecekse yıkanmaya ikna olabilir. bu bir vakit problemi olabilir. örneğin, siz önerdiğiniz vakit buna sertçe karşı koyabilir ancak bir miktar sonra daha uysal davranabilir ya da kendilerini günün belli saatlerinde yıkanmaya hazırlamış olabilirler. kişinin aklının karıştığı durumlarda işi kısım kısım yapmak yardımcı olabilir. "hadi yıkanalım" demek yerine "giysilerini çıkarmana yardım edeyim" diyebilirsiniz. eğer küvet banyosu ya da duşlar çatışma ya da strese sebep oluyorsa banyoya girmeden bir temizleme yeterli olabilir. kişinin hepsini bir kerede ya da günün değişik zamanlarında parça parça yapmasına yardım etmek daha kolay olabilir.

Alzheimer hastaligi nasil tedavi edilir ?

Alzheimer hastalığı nasıl tedavi edilir ?

Alzheimer hastalığının tedavisinde hedefleralzheimer hastalığı için kesin bir sağaltım yoktur, bu sebeple bu hastalığa yakalananların tedavisinde birincil hedefler, kognisyonu (bellek, yönelim ve konsantrasyon), duygudurum ve davranışları (özellikle amaçsız gezinme ve saldırganlık) düzelterek yaşam kalitelerini iyileştirmek ve işlevsel performanslarını en yüksek düzeye çıkarmaktır. alzheimer hastalığı ilerleyici ve geri dönüşsüzdür, ama belirtileri bir süreliğine geciktirebilir, hatta iyileştirebilir.alzheimer hastalığına karşı halihazırda kullanılan tedavileralzheimer hastalığına karşı farmakolojik ve farmakolojik-olmayan tedaviler kullanılır.farmokolojik tedaviler:asetilkolinesteraz inhibitörleriasetilkolinesteraz inhibitörleri (acheı) kolinerjik nöronlar arasındaki iletişim sürecini hedeflerler.nmda reseptör antagonistleri

nmda reseptör antagonistleri yeni bir ilaç sınıfıdır ve ağır apati, uyku bozuklukları, saldırganlık, paranoya vs. ile tek tek ilgilenmek gerekmektedir, ancak alzheimer hastaları genellikle ciddi oranda nöroleptik ve sedatifle tedavi edilir. farmokolojik olmayan tedavilerpsikososyal stratejiler alzheimer hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. anıştırma terapisi (hastalara geçmişlerini hatırlatmak üzere tasarlanmış) gibi duygulara yönelik psikoterapi davranışsal problemleri azaltabilir ve hastaların duygudurumunu iyileştirebilir. sanat ve diğer dışavurumcu terapiler, egzersiz ve dans gibi uyaran-yönelimli tedavi de yararlı olabilir. bilişsel işlev bozukluğunu düzeltmek üzere gerçeklik yönelimi ve belleğin korunması da dahil bir dizi psikoterapi tekniği önerilmiştir. ne var ki bu yöntemlerin yararları azdır ve hastalar ve bakımverenler için uygulaması güç olabilirler. 1 bakımverenlerin yarısı kadarının çökkünlüğe girdikleri düşünülürse, bakımverenler de psikoterapi girişimlerinden yarar görebilirler.

Alzheimer hastaliginin toplumsal ve ekonomik etkileri nelerdir ?

Alzheimer hastalığının toplumsal ve ekonomik etkileri nelerdir ?

Alzheimer hastalığı insanın en esas yetisini etkiler: düşünme yetisi. hipertansiyon ve diyabet gibi kronik durumlarla1 belirgin tezat içindedir.alzheimer hastalığının toplam maliyeti gayrı-resmi ve resmi bakım hastalık şiddetiyle birlikte çoğalır. ağır alzheimer hastalığının maliyeti bilhassa yüksektir. topluma-dayalı çalışmaların neticeleri temel yükün, demanslı insanlara verilen bakımın maliyetinin %75 inin ileri evrelerde gerçekleştiğini gösterdi. ağır alzheimer hastalığıyla bağlantılı çok yüksek maliyetler göz önüne alındığında, bozukluğun bu evresinde iyileşme sağlayan ve kurumsal bakıma geçiş ihtiyacı geciktirme potansiyeli taşıyan tedaviler maliyet-yarar açısından çok pozitif olabilir.

Alzheimer hastaligina nasil tani konur ?

Alzheimer hastalığına nasıl tanı konur ?

Alzheimer hastalığı teşhisi konabilmesi için önce diğer pekçok durumun dışlanması gerektiğinden, doğru tanıyı koymak kolay değildir. bu, yanlış tanıya götürebilir ve sonuç olarak hasta ve ailenin akılları iyice karışır. sözü edilen diğer durumlar arasında bellek, yönelim, yargılama, sorun çözme, toplum içi ilişkiler, ev ve hobiler ve özbakımı değerlendirir.ölçümler hastaye test verilmesi ve hasta ve bakımverenle görüşülmesine dayanır. demansı beş ana evreye böler yok, kuşkulu, hafif, orta ve şiddetli. alzheimer hastalığı değerlendirme ölçeği (alzheimer s disease assessment scale -adas)bilişsel ve bilişsel-olmayan birer alt ölçekten oluşur. bilişsel alt ölçekten bilişsel testler bölümünde söz edilmektedir. bilişsel-olmayan bölüm duygudurum, ajitasyon, sanrılar ve varsanıları inceler. test ağır demanslı hastalarda kullanılamayacak kadar uzun ve karmaşıktır. global kötüleşme ölçeği (global deterioration scale gds)yedi puanlı bu derecelendirme ölçeği alzheimer hastalığı olan kişilerin klinik değerlendirmesi için en yaygın kullanılan testlerden biridir ve genellikle araştırma hedefli kullanılır. evreler 1 (bilişsel gerileme yok hiç bellek kaybı yok) ile 7 (çok ağır bilişsel gerileme bütün sözel yetiler kaybedilmiş, idrar inkontinansı, yürüme yetisi kaybolmuş) arasındadır.

Alzheimer hastaligi ne kadar yaygindir ?

Alzheimer hastalığı ne kadar yaygındır ?

Alzheimer hastalığı ender bir hastalık değildir. bunama ihtimali yaşla birlikte çoğalır. aşağıda, biçim 4 te de gösterildiği gibi, demans bulunduğu tahmin edilmektedir. 2020 yılında bu rakamın 34 milyona çıkmış olacağı öngörülmektedir. alzheimer hastalığı olan insanlara ilişkin rakamlar değişik çalışmalarda değişkenlik gösterir. yaşlanan nüfus ve alzheimer hastalığınüfus progresif şekilde yaşlanmaktadır, bu sebeple giderek artan sayıda insan alzheimer hastalığının daha yaygın olduğu yaş gruplarına doğru ilerlemektedir. 2020 ye gelindiğinde bütün dünyada yaşlıların sayısı bir milyarı aşacaktır.5 avrupa nın dünyadaki "en yaşlı" bölge unvanını koruyacağı düşünülmektedir. 5 halihazırda yaşlılar nüfusun yaklaşık %20 sini temsil etmektedir ve bunun 2020 de %25 e çıkması beklenmektedir. 5 bu da alzheimer hastalığı olan kişilerin sayısının gelecek 10-20 yıl içerisinde dramatik şekilde artacağı anlamına gelir.

Alzheimer hastaligi nedir ?

Alzheimer hastalığı nedir ?

Alzheimer ilk kez alman bir psikiyatrist olan dr alois beyin işlevlerinde ilerleyici düşme gözlenir ve tanıdan sonra ortalama yaşam beklentisi 7-10 yıldır.

Alzheimer hakkinda

Alzheimer hakkında

Bütün dünyada çoğu kültürde bilgelik, yaşlanmanın pozitif yanı sayılır. gençler hoş olabilirler, ama yaşlılar bilgedir ve yıllar içerisinde kazandıkları deneyimlerin toplumda değeri vardır.alzheimer hastalığı, düşünce süreçlerini darmadağın edip, onlar zihinsel karmaşa ve engellenmişlik denizinde yelkensiz bırakan, düşkünleştirici bir alzheimer hastalığıyla bakımevlerinde solup gitmelerine ve/veya aileleri ve dostları için parasal ve duygusal yük durumuna gelmelerine izin veremeyiz.   bu bölümde; alzheimer hastalığı hakkındaki bu bilgiler sizlerin yaşamını kolaylaştırmak üzere hazırlandı.

Ruhsal degisimler

Ruhsal değişimler

Demans ilerledikçe kişi çeşitli nedenlerden dolayı bazı zamanlar evlerinden amaçsız uzaklaşıp dolaşmaya başlarlar. bu durumun üstesinden gelebilmenin yolunu bulabilmek için bakımını üstlendiğiniz kişinin niçin evden amaçsız dolaşmalar için uzaklaştığının nedenlerini düşünmek mühimdir. başa çıkmak için seçeceğiniz yöntem ne olursa olsun, demanslı kişinin bağımsızlığını ve kendisine olan saygısını koruma gereksinimini göz önüne alarak yaklaşmalısınız. burada birkaç tavsiye bulabilirsiniz:amaçsız dolanma bakıcılar için hem şaşırtıcı hem de stresli olabilir. sizin atacağınız adımlar demanslı kişinin olayla baş edebilme yeteneğini belirleyecektir. bundan başka kişinin amaçsız dolaşmasının nedenlerini göz önünde tutmanız gerekir: yoğun trafik içerisinde tehlikeli bir ortamda mı ya da sessiz ve emniyetli bir mahallede mi oturuyorlar diye düşünmeniz gerekmektedir.bir çok hasta yakını gibi siz de kişinin bağımsızlığını engellememek için biraz riskin kabul edilebilirliğine karar verebilirsiniz. bununla birlikte, kişiler olası olduğu kadar bağımsızlıklarını korumaları için teşvik edilmiş olmalıdır.yürüyüşün formunu korumanın en iyi yolu olduğunu ve geceleri daha iyi bir uyku uyumaya yardımcı olduğunu hatırlamak mühimdir. günün büyük bir kısmında evde olmak kişi için çok kısıtlayıcı iken dışarı çıkmak eğlenceli olabilir.eğer demanslı kişi gündüz bakımevine gidiyorsa yada huzurevinde kalıyorsa, sağlık personelinden amaçsız dolaşması hakkında uyguladıkları taktikler ile ilgili bilgi arzu ederseniz önceden bilgilenmiş olursunuz.kişiler niçin amaçsız dolaşır ?kişilerin amaçsız dolaşma nedenlerinden bazıları ve bu durumla bazı baş etme yöntemleri aşağıda listelenmiştir.kaybolmuş hissetmekeğer kişi yakın zamanda yeni bir eve taşındıysa yada yeni bir gündüz bakımevi programına katılıyorsa, yeni bir çevre içinde güvenilmez hissettiklerinden dolayı amaçsızca dolaşabilirler. bundan dolayı kişilerin bulundukları çevrelerini öğrenmek için fazladan yardıma gereksinimleri olabilir. bu tür amaçsız dolaşmalar kişiler yani etraflarına alışır alışmaz sona erebilir.bunun yanısıra demans ilerlediği için, kişi bildiği bir çevreyi tanımlama kabiliyetini de yarıca kaybedebilir. şayet kaybolma ihtimali var ise nerede olduklarını daha fazla hatırlatacak şeylere gereksinim duyabilirler.hafıza kaybıamaçsız dolaşma kısa dönemli hafızada yaşanan kayıplardan dolayı da olabilir. kişi zaman zaman alışverişe yapmak için ya da bir arkadaşını ziyaret etmek için yola çıkabilir ve sonra nereye gideceğini unutabilir. ya da sizin onlara dışarı çıkacağınızı söylediğinizi unutup sizi aramak için yola çıkıp dolaşmaya başlayabilirler. endişelenmiş olabilirler ve sizin güven telkin etmenize gereksinim duyabilirler. daha erken evrelerde kişilerin nereye gideceklerine ya da sizin nerede olduğunuza dair açıklamanın yazılmış olduğu bir not yardımcı olabilir.alışkanlıklara devam etmekzevk için ya da işleri sebebiyle uzun mesafeli yürüyüş yapma alışkanlıklarına sahip olan kişiler yalnızca bu alışkanlığını sürdürüyor olabilir. olası olduğu kadar bu alışkanlığıklarını sürdürmeleri için onlara yardımcı olmayı deneyin.sıkıntıbazen kişiler canları sıkıldığı için amaçsız dolaşırlar. evde yada bir gündüz bakımevinde hatta zevk alabildikleri aktivitelere iştirak etmek için teşvik edilmeye gereksinim duyabilirler.enerjiamaçsız dolaşma bundan başka kişinin daha tertipli egzersiz programına gereksinimleri olduğunu işaret edebilir. şayet onların yalnız başına sokağa çıkmalarını istemiyorsanız ve onlara eşlik edemiyorsanız, bir arkadaşınızdan ya da akrabanızdan bunu rica edebilirsiniz. bundan başka onları müzik eşliğinde sizinle birlikte egzersiz yapmaya teşvik edebilirsiniz ya da onlara başka bir fiziksel faaliyet bulabilirsiniz.ağrı yada rahatsızlıkkişinin amaçsız dolaşmasının en yaygın sebeplerinden biri rahatsızlıkların bazı çeşitlerine ya da ağrıya sahip olmasıdır ve kişi problemini hafifletmek yada bir çözüm arayışı içinde olduğu için yürüyordur. şayet böyle bir problemden şüpheleniyorsanız doktorunuzdan kişiyi muayene etmesini isteyebilirsiniz. zaman zaman amaçsız dolaşmalar bir ilacın yan etkisinden dolayı da olabilir. bunu hekiminize danışmalısınız.endişekişiler halüsinasyonlardan korktuğu, ya da çok endişe veya telaş hissettiği için amaçsız dolaşabilirler. ya da geçmişte stresin gelişi güzel bir türünü hissettikleri vakit yürüyüş yapıyor olma olasılıklarını düşünmek gerekmektedir. kişileri duygularını anlatmak için cesaretlendirmeyi ve onlara güven telkin etmeyi deneyin.geçmişlerini araştırmakişilerin düşünceleri daha fazla karmaşık olmaya başladığı için geçmişleriyle alakalı bir şeyi ya da kişileri aramak için kendi başlarına dolaşabilirler. kişiye geçmişten bahsetmek için fırsatlar vermeyi deneyin ve onların duygularını anladığınızı gösterin.yapmak için bir görevkişiler zaman zaman yapmaları gereken bir göreve sahip olduklarını düşündükleri için amaçsız dolaşabilirler. şayet bu görevin ne olduğunu bulabilirseniz bu gereksinimi karşılayacak bir faaliyet sağlayabilirsiniz.gece ve gündüz arasındaki karışıklıkdemanslı kişiler erken saatlerde uyanabilir ve gündüz olduğunu düşünebilirler. şayet kişi gece çıkıp dolaşıyorsa hele de hala üzerlerinde yatak giysileri varsa bu çok daha tehlikeli olduğu için profesyonel bir yardıma gereksinim duyabilirsiniz.öneriler: kişinin üstünde kaybolduğu durumda yardımı olabilecek kişinin telefon numarasının ve isminin bulunduğu bir kimlik taşımasını sağlayın. şartlar elverdiğince kişiye amaçsız dolaşmasını önlemek için ilaç vermekten sakının. bunu başarmak için kullanılması gereken dozlar aynı zamanda baş dönmesine, kafa karışıklığı artışına ve büyük bir olasılıkta da altına kaçırmaya sebep olabilir. eğer kişi dışarı çıkmaya aklına koymuşsa bu onları çok üzülebileceği için genellikle en iyisi onlara engel olmamaktır.bir müddet onlarla birlikte yürümeyi deneyin ve daha sonra dikkatlerini başka tarafa çekmek suretiyle birlikte geri dönebilirsiniz. bazı hasta yakınları demanslı kişinin amaçsız dolaşmasını önlenmek için kapıya kilit ya da sürgü takarlar. şayet bunu yapmaya karar verirseniz sınırlandırmayı yalnızca çok lazım olduğunu hissettiğiniz zamanlarda uygulayın. bundan başka yangın ihtimaline rağmen kilitlerin veya sürgülerin her birinin sizin kullanımınızda kolay çalıştığından emin olmanız gerekmektedir. bazen hole bir aynanın veya başka eşyaların yerleştirilmesi kişinin dikkatini amaçsız dolaşmaktan uzaklaştırabilir. bu durumu komşularınıza ve mahalledeki esnafa açıklamanız yararlı olabilir. sonrasında demanslı kişiye göz kulak olabilirler. eğer kişi gözden kaybolursa paniklemeyin. fakat şayet kendi mahallenizde onları bulamazsanız bölge polisinize haber verin. kafası karışık ve korkmuş olabileceği için onları bulduğunuz vakit azarlamayın veya kendi endişenizi belli etmeyin. onlara güven telkin edin ve olası olduğu kadar çabuk bildikleri faaliyetlere geri dönmesini sağlayın.

Alzheimer dernegi ve alzheimer vakfi

Alzheimer derneği ve alzheimer vakfı

Alzheimer derneği ve alzheimer vakfı, demans hastalıklarıyla ilgilenen sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları ve gönüllüler yer almıştır. dernek ve vakıf, toplumumuzda hastalığın daha iyi tanınması, önemsenmesi ve mücadelesinde daha bilgili olunması için büyük çabalar göstermektedir. bilhassa hasta yakınları ile devamlı ilişki içerisinde olarak sorunlarının paylaşılması ve ülkemiz koşullarına en ideal çözümlerin yaratılması hedeflenmekte, bu hedefler çerçevesinde çeşitli aktiviteler yürütülmektedir. alzheimer derneği yurt çapına yayılan ankara, izmir, bursa, eskişehir, adana ve mersin ve kurulmakta olan samsun şubeleriyle hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. alzheimer derneği'nin kurucusu olduğu alzheimer vakfı'na bağlı olan alzheimer vakfı huzurevi 2002'de yatılı bakımevi olarak istanbul altunizade'de hizmete girmiştir.20 yatak kapasiteli olan bakımevi'nde hastalara yönelik spor, müzik, resim, el becerileri ve takı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. bundan başka ankara ve eskişehir şubelerinini öncülüklerinde gündüz bakımevi hizmeti verilmektedir. alzheimer vakfı ve derneği hasta yakınlarının yükünü paylaşabilmek amacıyla destek grupları oluşturmuştur. destek grupları uzman psikologların katılımıyla desteklenen haftada bir gün yaklaşık bir buçuk saat süren hasta yakını paylaşım toplantıları biçiminde organize edilmiştir. her yıl 21 eylül dünya alzheimer günü çerçevesinde hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması amacıyla birkaç haftalık bir döneme yayılarak pekçok faaliyet yapılmaktadır.bundan başka, toplumu bilgilendirmek amacıyla alzheimer hastalığı konusundaki önemli bilgileri içeren broşürler, kitaplar hazırlanmakta ve dağıtılmaktadır. alzheimer derneği ve alzheimer vakfı'nın aktiviteleri ile ilgili daha detaylı bilgi için 24 saat boyunca hizmet veren alzheimer bilgi hattı'nda (0800 211 80 24) alzheimer hastalığı'na ait detaylı bilgiler de verilmektedir.

Alzheimer hastaliginin tanisi nasil koyulur ?

Alzheimer hastalığının tanısı nasıl koyulur ?

Alzheimer hastalığı nın erken ve doğru tanısı hastaya ve ailesine geleceği planlamak konusunda yardımcı olur. böylece, hastanın verilecek kararlarla ilgili sürece katılması olası olur. bundan başka erken tanı, hastalığın belirtilerinin tedavisi açısından hastaya en iyi şansı da sağlayacaktır.günümüzde alzheimer hastalığının tanısının %100 mutlaka konabilmesinin tek yolu beyin dokusunda plaklar ve nörofibriler yumakların gösterilmesidir. ancak bu inceleme yalnızca otopsi sırasında yapılabilir. bununla birlikte, bu alanda deneyimli bir hekim klinik muayene sonucunda %90 mutlaka depresyon, ilaç yan tesirleri, bazı tiroid hastalıkları, aşırı alkol kullanımı ve beslenme dengesizlikleri de bellek ya da diğer zihinsel işlevlerde bozukluğa yol açabilen diğer durumlardır.

Alzheimer hastaligi nasil bir yuk getirir ?

Alzheimer hastalığı nasıl bir yük getirir ?

Alzheimer hastaları nın %70'inden fazlası evde yaşamaktadır ve bakımları aile ya da arkadaşlar tarafından üstlenilmektedir. depresyon ve anksiyete gibi çeşitli duygusal problemler da ortaya çıkabilir. bundan başka, hastanın bakımını yürüten aile bireylerinin fiziksel sağlık durumlarında da bozulma görülebilir.alzheimer hastalığı toplum üstünde de önemli bir yük oluşturur. hastalığın maliyeti çok yüksektir. alzheimer birliği ve ulusal yaşlanma enstitüsü abd'de bu hastalığın yıllık direkt ve dolaylı maliyetinin en az 100 milyar usd olduğunu bildirmiştir.

Alzheimer hastaliginin belirtisi olabilecek 10 faktor nedir ?

Alzheimer hastalığının belirtisi olabilecek 10 faktör nedir ?

Alzheimer hastalığının belirtisi olabilecek 10 faktör1- bellek kaybı:

yakın geçmişteki bilgileri ve olayları unutmak demansın (halk arasında bunama olarak adlandırılır) en sık rastlanan nedeni olan depresyon sıktır. çeşitli çalışmalarda alzheimer hastalarının %25-85'inde depresyon belirtileri geliştiği bildirilmiştir. alzheimer hastalarının %10-30'unda hezeyanlar (sanrı) ortaya çıkar.hasta birşeylerinin çalındığına ya da belirli bir kişinin kendisine karşı düşmanlık beslediğine inanabilir. bu kişi yakın bir akraba ya da bakıcıysa, hastanın bakımında ciddi problemler çıkabilir. halüsinasyonlar (olmayan şeyleri görme ya da duyma) da sık görülen belirtilerdendir. hasta yakınları zaman zaman aile yakınlarından birinin (örneğin eşinin) yerine başka birinin geçtiği düşüncesine kapılabilirler.

Alzheimer hastasinin bakimi nasil yapilir ?

Alzheimer hastasının bakımı nasıl yapılır ?

Alzheimer hastalığını tümüyle ortadan kaldıran bir tedavi ortaya çıkana kadar alzheimer hastalarının bakım ihtiyaçları devam edecektir. mevcut verilere göre, yaklaşık her 10 aileden birinin alzheimer hastası olan bir akrabası bulunmaktadır. büyük çoğunluğu evde yaşayan alzheimer hastalarının bakımı genellikle tam gün ya da kısmi olarak aile üyeleri tarafından yapılmaktadır. hasta bakımı pekçok zorluğu birlikte getirir.on yıldan uzun sürebilen yavaş ve önceden kestirilemeyen kötüleşme hızı hasta yakınının sabırlı, anlayışlı, sevecen ve çoğunlukla da yaratıcı olmasını gerektirir. bakımın en önemli yönlerinden biri alzheimer hastasının halen hoşlanmakta olduğu şeylere odaklanmaktır. yeti kayıpları ve davranış problemlerinin etkilerini azaltmaya yönelik yolların öğrenilmesi hastalığın zorluklar yaratan bazı yönlerinden kaçınılmasına yardımcı olabilir. alzheimer hastaları arasında belirtiler ve hastalığın ilerleme hızı farklılık gösterir. dolayısıyla,

bakım teknikleri her hastanın haline göre uyarlanmalıdır. hasta bakımı konusunda, uyarlanabilecek bazı ipuçları şunlardır:hatırlatıcı araçların kullanılması:hatırlatıcı araçların kullanılması hastanın bağımsızlığını sürdürmesine yardımcı olabilir. günlük aktivitelerin, aranabilecek telefon numaralarının ve bir fincan çay yapmak ya da telefon etmek gibi basit işlerin nasıl yapılabileceğine ait talimatların yazıldığı bir liste hazırlanabilir.düzen kurulması:

huzurlu ve istikrarlı bir ev ortamının oluşturulması davranışsal problemleri azaltır. yeni durumlar, gürültü, kalabalık, hatırlamaya zorlanmak ya da zor bir işin yapılmasının istenmesi hastada huzursuzluk yaratabilir. hastanın huzursuzluğu arttıkça, açıkça düşünebilme yetisi de bozulacaktır.ev dışında amaçsızca gezinmenin izlenmesi:

amaçsızca gezinme sık rastlanan bir sorundur. telefon numarasının da yer aldığı "evi ara" yazan bir cep kartı yararlı olabilir. "hafıza bozukluğu", telefon numarası ve hasta ismi yazan bir bileklik takılması da iyi bir yaklaşım olabilir. bazı uzmanlar hastanın, bakımı üstlenen kişiler tarafından uzun günlük yürüyüşlere çıkarılmasının amaçsızca gezinmeyi azalttığına inanmaktadır.gece yatma düzeni oluşturulması:

davranışlar genellikle geceleri kötüleşir. sakinleştirici ve televizyon, bulaşık ve konuşma gürültülerinden uzak bir yatma düzeni oluşturulması mühimdir. yön bulma bozukluklarını önlemek için gece lambası yakılması faydalıdır. gün içerisinde kafein alımının sınırlanması, şekerlemelerin azaltılması ve egzersiz yapılması gece ortaya çıkan huzursuzlukları azaltabilir.iletişimin geliştirilmesi:

alzheimer hastasıyla konuşurken görebileceği bir yerde durmak ve dikkatini çekmek için koluna ya da omuzuna dokunmak yararlı olacaktır. hastayla basit cümleler kullanarak yavaş bir tempoda konuşulmalıdır ve hasta yanıt vermeye zorlanmamalıdır. bir kerede tek bir şey söylenmelidir. bir şey söylerken jestler ve nesneleri göstermek gibi ipuçları kullanılmalıdır. sorular sormaktan ve zor seçimler yapmaya zorlamaktan uzak durulmalıdır.güvenli bir ortam yaratılması:

ev ortamı güvenli ve bildik bir hale getirilmelidir. düzensizlikten kaçınmak ve düşmeleri önlemek için, mobilyalar hep aynı yerde tutulmalıdır. ilaçlar, alkollü içecekler, silahlar, zehirli maddeler, tehlikeli araçların durduğu dolaplar kilitli tutulmalıdır. elektrik çarpmasını önlemek için elektrikli aletler banyoda tutulmamalı, yanıkları önlenmek için su ısıtıcıları 50 °c'nin üstüne çıkarılmamalı ve düşmeleri önlemek için pencerelere parmaklık taktırılmalıdır.egzersize teşvik edilmesi:

alzheimer hastalarında egzersiz pekçok yarar temin eder. egzersiz, olağan yararlarının yanı sıra hasta ve hasta yakınını bir araya getirmek açısından da çok mühimdir. egzersizin başlıca yararları arasında kas gücünün artırılması ve kalp-damar sağlığı yer almaktadır. bundan başka, depresyon belirtilerinin azaltılması, hareket becerilerinin korunması ve sakinleştirici bir etki yaratması açısından da yararlı olabilir. bunun ötesinde, egzersiz gücün, esnekliğin ve dengenin korunmasını sağlayarak düşmeye bağlı ciddi yaralanmaların azaltılmasına da yardımcı olabilir.

Alzheimer hastaliginin tedavisi olasi mi ?

Alzheimer hastalığının tedavisi olası mı ?

İnsanda bunama yapan hastalıkların başında tansiyon ve sindirim sistemi üstünde negatif tesirleri olabiliyor. ancak tedavi beklentilerinin fazla olduğu hastalarda ilacın kesilmesi için acele etmemek gerekiyor.unutkanlıkla ilgili tedavinin yanı sıra yan tesirleri denetim altına alınmış ya da sınırlanmış antidepresanların ve antipsikotiklerin de yararlı tesirleri olabiliyor. son yıllarda ilaç dışı yaklaşımlar da gösteriliyor. bu yaklaşımlar içerisinde transkranyal manyetik stimülasyonun(tms) tesirleri araştırılıyor. sonuç olarak, geçmişten beri ile ilgili çok negatif önyargıların bulunduğu ve geri dönülmez bir süreç olarak kabul edilen demansların, bilhassa de alzheimer hastalığın tedavisindeki başarıda erken tanı ve tertipli izlem öne çıkıyor.

Alzheimerda bakim ve tedaviyi etkileyen faktorler

Alzheimerda bakım ve tedaviyi etkileyen faktörler

Alzheimer hastalığı tanısı konulan hastaların, başından başlayarak hastalığın orta evreleri de dahil olmak üzere uzunca süreler (en az 7-10 yıl) aileleriyle birlikte gündelik yaşamın sorunları içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri, az bir bölümünün düzensiz aralıklarla hekime götürüldükleri, hastalığın en ileri döneminde bile az sayıda hasta için bakım ve tedavi seçiminin hastaneden yana değil de huzurevlerinden yana kullanıldığı bilinmektedir.kronik ve ilerleyici hastalıklar içerisinde, başından başlayarak hiç hastaneye yatırılmadan tedavi edilmeye çalışılan başka bir hastalık örneği bulmak kolay değildir. bu hastalıkla ilgili olarak netice alıcı, aktif tedavilerin henüz istendiği kademede gelişmediği bir gerçektir. ama ifade edilen durumun tek ve biricik nedeninin bu olduğu söylenebilir mi ? bu durumu yakından gözlemleyenler için, konunun tek bir faktöre bağlı olmanın dışında pekçok nedene bağlı olduğu söylenebilir.nedenleri iki ana grupta değerlendirmek mümkündür..

bunlar, sağlık sisteminden kaynaklanan nedenler ve hasta ailelerinden kaynaklanan nedenlerdir. sağlık sisteminden kaynaklanan nedenlerin başında nöroloji derneği'nin ilgili uzmanları tarafından denetlenmesi ve yönlendirilmesidir. alzheimer ile yaşamak ne göründüğü kadar kolay ne de göründüğü kadar kolay değildir. tüm sorun, her işimizde kendini belirten denetimsizlik ve iletişim eksikliğini giderecek koordinasyonu yaratmaktır.

bu koordinasyonda rol alacak temel aktörler ise alzheimer derneği ve vakfı, türk nöroloji derneği, huzurevleri ve aile bireyleridir.

Alzheimer hastaliginin belirtileri nelerdir ?

Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir ?

Alzheimer hastalığı yavaş başlar.alzheimer hastalığının en sık olarak ilk belirti, aileler tarafından yaşlanmanın neticesi olarak yorumlanabilecek bellek farklılıkları ve hafif unutkanlıklardır. ancak hafif unutkanlık görülen kişilerin çoğunda alzheimer hastalığı'nın olmadığını öğrenmiş olmak mühimdir. herkes zaman zaman bellek problemleri yaşayabilir;

örneğin, sık görülmeyen kişilerin adlarının unutulması çok normaldir. ama yakın tanıdıkların ya da iyi bilinen nesnelerin adlarının unutulması, aynı soruyu tekrar tekrar sormak, yakın geçmişte olan olayları unutmak yaşlanmanın normal bir parçası değildir. alzheimer hastalığı'nın erken evrelerinde, hastalar yakın zamandaki olayları, aktiviteleri ya da tanıdık kişilerin ya da bilinen nesnelerin adlarını hatırlamakta güçlük çekebilirler.çok basit matematik problemlerini çözemeyebilirler. yaşanan bu tür zorluklar sıkıntı verebilir, ancak alarm verecek kadar ciddi boyutlara ulaşmaz.

Alzheimer hastaligi kimlerde ve ne siklikta gorulur ?

Alzheimer hastalığı kimlerde ve ne sıklıkta görülür ?

Alzheimer hastalığı yaygın bir hastalıktır ve sıklığı yaşla birlikte çoğalır. alzheimer hastalığı genellikle 60 yaşından sonra başlar. 65 yaş üzerindeki erkek ve kadınlarda yaklaşık %5 oranında görülür. görülme sıklığı 65 yaşından sonra her 5 yılda bir iki katına çıkarak 85 yaşında bu oran %35'lere ulaşır.dünya'da yaklaşık 20-25 milyon alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir ve 2050 yılında alzheimer hastalarının sayısının 4 katına çıkacağı tahmin edilmektedir.

Alzheimer hastaligi nasil baslar ve ilerler ?

Alzheimer hastalığı nasıl başlar ve ilerler ?

Alzheimer hastalığı, genellikle yavaş ilerleyen, ancak geri dönüşsüz bir hastalıktır. başlangıcında fazla belirti vermez. ilk olarak yakın geçmişi hatırlayamama biçiminde ortaya çıkar. kişi sabah ne yediğini, bir önceki gün eve kimlerin geldiğini anımsayamaz. zaman geçtikçe isimleri, yolları, tarihleri unutma veya karıştırma, eşyalarını sıkça kaybetme, karar verme güçlüğü, isteksizlik ve ilgisizlik, duygu ve davranışlarda değişiklik gibi belirtilerle devam eder ve bunlar giderek daha fazla ilgi alımlı hale gelir. hasta aynı soruları tekrar tekrar sorar, zaman zaman sorulan sorulara anlamsız yanıtlar verebilir. dışarıda, hatta evin içerisinde bile yönünü kaybedebilir. bu belirtiler hastanın kendisinde de sıkıntı yaratır ve hasta sinirli ya da içerisine kapanık hale gelebilir.

hatta depresyona girebilir.sinsice ilerleyen bütün bu zihinsel ve ruhsal bozukluklara hastalığın ileri ki dönemlerinde yürüyememe ve idrarını tutamama gibi işlevsel bozukluklarının ilavesiyle de hasta günlük işlerini yapamaz hale gelir 5-10 yıl içinde tamamen bakıma ve hatta yatağa bağımlı hale gelen hastanın yardımsız yaşayamaması, ailesi ve ona bakan kişiler için ciddi bir yük oluşturur. dolayısıyla hastalığın erken dönemde teşhis edilerek lazım tıbbi desteğin sağlanması çok mühimdir.

Unutkanlik ne zaman hastalik sayilir ?

Unutkanlık ne zaman hastalık sayılır ?

Unutkanlık, herkesin yaşayabileceği sık karşılaşılan bir sorundur. hepimiz zaman zaman tanıdıklarımızın isimlerini, eşyalarımızı nereye koyduğumuzu, hangi ayda olduğumuzu unuturuz. bunlar basit unutkanlıklardır ve unuttuğumuz şeyleri çoğu kez kısa müddet içerisinde anımsarız. yorgunluk, stres, yoğun çalışma gibi faktörler bu unutkanlıkların artmasına sebep olabilir, ama bunlar günlük yaşantımızı etkileyecek boyutta değildir.unutkanlık, günlük hayatı etkilediğinde ve basit gündelik işlerin yapılmasını aksattığında hastalık habercisi olabilir.