?

Apse etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Apse etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Enfeksiyonlarin tekrarlanmasi

Enfeksiyonların tekrarlanması

Enfeksiyonların tekrarı aşı yapma yöluyle temin edilebilir mi ?

bu yalnız ara sıra olası olabilir.enfeksiyonların yenilenmemesini temin için ne gibi çarelere başvurulması mümkündür ?

tam bir sıhhî muayeneden geçerek bu enfeksiyonların nedenlerini ortadan kaldırmakla.

Enfeksiyon yuzunden organ kesmek gerekebilir mi ?

Enfeksiyon yüzünden organ kesmek gerekebilir mi ?

Ciddî bir enfeksiyondan dolayı kol veya bacak gibi uzuvları kesmek lazım olabilir mi ?

böyle bir lüzum her geçen gün eksilmektedir.

bunun yalnız bir istisnası vardır:örneğin, hastanın enfeksiyonlu uzvunda kangren başgöstermişse; diabetik kangren gibi.bir uzuvda diabetik kangren görülmüşse tedaviye ne gibi konular engel olmaktadır ?

diabetik kangreni tedavi etmek çok kez imkânsızdır. çünkü bu tarz hastalıklarda hasta kısma kan akımı fazlasiyle zayıftır.

Apseye veya enfeksiyona drenaj ne zaman yapilir ?

Apseye veya enfeksiyona drenaj ne zaman yapılır ?

Operatör apse veya enfeksiyonun olduğu yerden cerahatin dajue çok akacağına inandığı takdirde apseden veya enfekte. olan kısımdan cerahatin daha rahat çıkabilmesini temin için iltihaplı yerden cerahati akıtmayı sağlayacak bir dren (borucuk) yerleştirebilir.apseli veya enfeksiyonlu bir hasta o taktirde işe gitmeli mi ?

ateşi yüksekse veya işinde enfekte olan uzvunu kullanmak zorunluğundaysa hayır.

Apse ve enfeksiyonlar kendiliklerinden soner mi ?

Apse ve enfeksiyonlar kendiliklerinden söner mi ?

Evet.ılık kompreslerin gerektiği biçimde kullanılmasıyle ve antibiyotiklerin alınmasiyle, pekçok enfeksiyonlar hekimin cerrahî müdahalesi olmadan iyileşebilir.

Apsenin iltihaplanmasi

Apsenin iltihaplanması

Bir apseyi delmek veya sıkmak yeni apselerin gelişmesine yol açar mı ?

tıbbî kaideler uygulanmadan hasta tarafından yapılırsa genellikle evet.bir apsenin toplanması için ne yapmak gerekir ?

doktorunuzun size öneri edeceği türde ılık kompresler kullanılmalıdır.bir apsenin veya enfeksiyonun toplanması için merhemler yararlı mıdır ?

hayır.bir apse veya enfeksiyon toplandığı vakit ne yapılması gereklidir ?

apse veya enfeksiyon hekim müdahalesi ile açılmalıdır.

Doktor kontrolu olmadan antibiyotik almak

Doktor kontrolü olmadan antibiyotik almak

Hastaların kendi bilgilerine dayanarak antibiyotik almaları doğru mu ?

hayır. bu çok tehlikeli neticeler doğurabilir. antibiyotik ancak bir hekim önerisi üstüne alınmalıdır.hastaların kendi bilgilerine dayanarak antibiyotik almaları doğru mu ?

hayır. bu çok tehlikeli neticeler doğurabilir. antibiyotik ancak bir hekim önerisi üstüne alınmalıdır.bir hasta bir antibiyotiğe karşı alerji veya hassasiye gösterirse ne yapılmalıdır ?

piyasada o kadar çok çeşit ve harika nitelikte antibiyotik ilâçlar mevcuttur ki, hekimini kuşkusuz size alerji yapmayacak ve duyarlı olmadığınız bir antibiyotiği öneri edecektir.bir hasta doktoruna duyarlı veya alerjik olduğu antibiyotiği her zaman açıklamalı mıdır ?

evet. hekim size antibiyotik ilâç öneri etmeden önce bu bilgiye sahip olması lazımdır.

Kan zehirlenmesi

Kan zehirlenmesi

Kan zehirlenmesi tedavi edilebilir mi ?

evet.

antibiyotik ve benzeri ilâçlarla şimdi septisemiye yakalanan hastaların büyük çoğunluğu kurtarılabilmektedir.

Septisemi nedir ?

Septisemi nedir ?

Buna genellikle kan zehirlenmesi denir. bu hastalıkta bakteriler kan akımında yaşarlar, gelişirler ve dolaşırlar.

Apse ve enfeksiyonlarin tehlikeli olabilecegi bolgeler

Apse ve enfeksiyonların tehlikeli olabileceği bölgeler

Vücutta apse ve enfeksiyonların bilhassa tehlikeli olabilecekleri yerler var mıdır ?

evet.

üst dudak, burun ve. yüz.bunun sebebi bu bölgelerdeki deri, damar sistemlerinin, kafatası içindeki sinirlerle direkt doğruya temasta olmalarıdır

Enfeksiyonu onlemek icin en iyi yol nedir ?

Enfeksiyonu önlemek için en iyi yol nedir ?

A. hekiminize periyodik sıhhî muayeneler için müracaat ediniz. böylece bünyenizde gizli bir hastalık olup olmadığını tesbit etme imkânını bulursunuz.b. tüm tırmık ve kesikleri, su ve sabunla iyice yıkadıktan sonra bunları bandajla örtünüz.c. en küçük bir çıban ve apseyi bile asla sıkmayınız veya içerisindeki cerahati boşaltmaya kalkışmayınız!d. cildinizin duyarlı olabileceği maddeleri kullanmayınız. bazı kişilerin ciltleri kokuyu engelleyici (deodorant) losyonlara veya kozmetiklere karşı çok duyarlı olabilir.e. yayılma eğilimi belirten bir enfeksiyonda hasta yatağa yatırılmalı ve antibiyotik tedavisine derhal başlanmalıdır.f. iltihaplı yere ılık kompres yapınız.g. doktorunuzu telefonla arayıp kendisine durumu bildiriniz. o size antibiyotik gibi özel bir ilâcın kullanılması gerekip gerekmediğini bildirecektir.

Apse, iltihaplar, ciban nedir, farklari nelerdir ?

Apse, iltihaplar, çıban nedir, farkları nelerdir ?

Apse ve enfeksiyonlara (iltihaplara) neler sebep olur ?

çeşitli bakteriler.bir apse ile bir çıban arasında fark var mıdır ?

ikisi de aynı şeydir.bir apse ile bir (carbuncle) arasındaki fark nedir ?

bir carbuncle daha geniş bir enfeksiyon sahasını kaplar ve genellikle birden çok yerde kendisini gösterir.insanların apse veya enfeksiyonlara karşı daha duyarlı oldukları özel zamanlar var mıdır ?

evet. kansız (anemik), eksik gıda almış, fazlasiyle yorgun oldukları zamanlar; şeker hastalığından veya başka kuvvetten düşürücü bir hastalıktan rahatsızlıkları mevcut olduğu zamanlar. bu duruma karşı daha duyarlı olurlar.enfeksiyon ve apseler arka arkaya çıkma eğilimini gösterirler mi ?

evet. çünkü hasta, vücuda giren bu belirli mikroba karşı direnme gösterememektedir.bir sürü apse ve çıbanın çıkması, hastanın kanında bir anormallik olduğunun belirtisi midir ?

genellikle hayır. ancak hastanın bu bakımdan normal olduğunu anlamak için bir kan muayenesi lazımdır.