?

Horlama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Horlama etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Uyku apnesinin sebepleri nelerdir ?

Uyku apnesinin sebepleri nelerdir ?

Olayın ortaya çıkışı, üst solunum yolunda burun, yumuşak damak ve dil kökü düzeyindeki sorunlara bağlıdır.
burunda tıkanmaya neden olabilecek kıkırdak eğriliği, burun etlerinin büyümüş olması, geniz eti, burun içinde mukoza bölümlerinin fazlalığı, dil kökünün iri olması, çenenin ufak ve geri yerleşimli olması, bu hastalığın gelişimini kolaylaştırır. insanlar kilo aldıklarında yağ dokuları yalnızca göbek etrafı, bel gibi görünen bölgelere yığılmazlar. üst solunum yollarında, boğaz ve etrafında de birikerek hava yolunu daraltırlar. bu durum mr tetkikleri ile ıspatlanmıştır. üst solunum yolunu; kemik yapılı bir kanal ve bu kemik yapının içindeki yumuşak dokular olarak düşünelim. üst solunum yolu üstündeki kasların solunum yolunu devamlı açık tutma görevi vardır. solunum sırasında meydana gelen emme baskısı, boğazda yumuşak dokuları orta hatta çekmeye çalışırken, kaslar bu basınca karşı direnç göstermeye çalışır. ancak, çevredeki doku fazlalığı sebebi ile kaslar zaman zaman direnç gösteremez ve kısa süreli olarak üst solunum yolu tıkanır. alkol alımı, uyku ilaçları, kaslarda gevşemeye neden olduklarından apnelerin sayısını ve süresini arttırırlar.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uyku apnesi fizyolojisi

Uyku apnesi fizyolojisi

Venturi etkisine göre; daralmış üst havayolundan geçen hava akımı normale göre daha hızlıdır ve bernoulli prensibine göre hızlanmış olan bu hava havayolu çeperine normalden daha fazla olumsuz baskı tesiri yapar. artmış olan bu olumsuz baskı, bilhassa derin uykuda iyice gevşemiş olan havayolunu açan kasların olumlu basıncını aşınca, yani transmural baskı negatifleşirse, havayolu daraldığı bölgede kollabe olarak kalp yetmezliği, polisitemi, gün boyu uyuklama hali, kişilik ve davranış bozuklukları ve huzursuz uyku görülebilir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uyku apnesinde patofizyoloji

Uyku apnesinde patofizyoloji

Uyku apnesinin patogenezi basit olmaktan uzaktır. lokal obstriksiyon yaratan büyümüş tonsil dokusu gibi bir çok bilinen patojenik faktör olmasına karşın diğer etkenler açıkça mühimdir, hormonal ve nöral tesirleri içerir.
solunumun inspirasyon fazında meydana gelen olumsuz baskı üst solunum yolunu tesirler. bununla birlikte, üst solunum yolu kaslarının sinirsel özelliği önemli rol oynar. dildeki genioglossus kası inspirasyon anında aktive olur ve pasterior hava alanının hacmini artıracak biçimde öne doğru hareket eder. son zamanlardaki araştırmalar gevşeme halinde üst solunum kaslarının cerrahi yardımcı olabilir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlama ciddi bir sorun mudur ?

Horlama ciddi bir sorun mudur ?

Sosyal olarak evet. bu aile hayatını ciddi biçimde tehdit eder. horlayan kişi alay konusu olur. ailenin diğer bireyleri için uykusuz gecelerin sorumlusu tutulur. horlayan kişi tatil ve iş gezilerinde istenilmeyen oda arkadaşı olur.
tıbbi olarak evet. kişinin kendine verdiği zarar daha büyüktür. dinlenilmeden geçirilen geceler vardır. aşırı horlayan kişilerde yüksek horlama nefessiz kalan bir dönemle kesilmektedir. 10 saniye üstünde nefessiz kalma nöbetlerinin bir saat içerisinde çocuklarda 5, erişkinlerde 10 & lsquo; un üstünde görülmesi yaşamı ciddi biçimde tesirler. bu taktirde uyku merkezinde inceleme yapmak gerekir. böylelikle uykuda kan oksijen seviyesi aşırı miktarda düşer. oksijen düştüğü bu dönemde kalp, kanı daha çok pompalamak mecburiyetindedir. bir müddet sonra kalp ritmi bozuluken,yıllar içerisinde yüksek tansiyon ve kalp büyümesi yerleşir. bu grup hastalar uykularının çok az bir kısmında derin uyku fazına geçebilirler. derin faz gerçek dinlenme için tek yoldur. dinlenmeden geçirilen gecenin gündüzü uykulu,yorgun ve verimsiz geçer. araba kullanırken ya da iş başında uyuklamalar görülebilir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlama ve uykuda nefes kesilmesinin bulgulari

Horlama ve uykuda nefes kesilmesinin bulguları

Normal erişkin insanların en az % 45' ı zaman zaman horlamaktadır. % 25' ı devamlı horlamaktadır. uyku hastalığı durumuna dönüşmüştür. ileri boyutlarda ise hayatı tehdit eder hale gelebilmektedir. biz doktorların asıl mücadele etmemiz lazım olan tablo budur.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uyku apnesi ve insulin rezistans

İnsülin rezistansı atheroskleroz için bir risk faktörüdür. obstrüktif uyku obez ham de non-obez kişilerde görülebilmektedir. dolayısıyla obstrüktif uyku apne sendromu insülin rezistansı ile bağımsız olarak ilişkilidir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlamanin sebebi nedir ?

Horlamanın sebebi nedir ?

Dilin arkası, yumuşak damak ve ufak dilin olduğu kısmın genizle birleştiği bölge kendiliğinden daralabilen bir bölgedir. bunlar birbiri üzerine geldiğide solunumla birlikte titreşmekte ve burun tıkanıklığı nedenleri olarak bilinir. burun içi deformasyonların en sık rastlananı deviasyondur.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uykuda solunum bozukluklarinin tarihcesi

Uykuda solunum bozukluklarının tarihçesi

Uykuda solunum bozukluklarının tarihçesi antik çağlara kadar uzanıyor
obstrüktif uyku objektif olarak ortaya konmaya ve pickwick sendomlu hastalarla ilişkisi anlaşılmaya başlandı. bu apnelerin sebep olduğu hipoksi, uykunun organizasyonunu bozmakta, bu nedenle gündüz uyuklama halini ortaya çıkarmaktaydı. polisomnografi denilen uyku testlerinin kullanılmaya başlanmasıyla beraber, uykuda apne hastalığında yeni bir sayfa açıldı...

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlama ve uyku apnesi nedir ?

Horlama ve uyku apnesi nedir ?

Uykuda nefesin 10 saniye ve daha fazla kesilmesi horlama olarak ortaya çıkarken, tamamen kesilmesi apne oluşumuna sebep olur. burada horlamaya çok fazla değinmeyeceğiz. çünkü yalnız olarak horlama sosyal bir şikayettir ve tedavisi de sosyaldir. yorgun olan, alkol ve sigara içen insanlar horlayabilirler. kbb doktoru olarak bizim savaşımız daha çok horlama ile beraber ortaya çıkan, uykuda nefes kesilmeleridir. çünkü bu insanlar bu hastalık tablosu ile birlikte bir çok hayati riski beraberinde taşırlar.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uyku apnesi ve leptin

Uyku apnesi ve leptin nedir

Uyku obez kontrol gruptakilere kıyasla serum leptin düzeyleri ve eriyebilir leptin reseptör seviyeleri daha yüksektir. cpap tedavisi ile serum leptini azalır.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Tuahin kardiovaskuler sonucu

Tuahın kardiovasküler sonucu

Sistemik hipertansiyon

pulmonar hipertansiyon

kor pulmonale

bradi-taşikardi

sinüs aresti

komplet kalp bloku

atrial ve ventriküler aritmiler

miyokard enfarktüsü

ani ölüm

Asiri uyuklamanin neden oldugu durumlar

Aşırı uyuklamanın neden olduğu durumlar

Motorlu araç kazaları

işle ilgili kazalar

okul veya iş performansında bozulmalar

sosyal utangaçlık

evlilik sorunları ,cinsel isteksizlik

hafıza ve konsantrasyon zorlukları

depresyon

hayat kalitesinin bozulması

kaynak: op. dr. feyzi elez

Araba kullanimi ve uyku apnesi

Araba kullanımı ve uyku apnesi

İspanya'da profesyönel araç kullananlarda yapılan bir çalışma, ahı'i 5'in üstünde olanların %25. 5 olduğunu ve %8. 6'sında da semptomatik uyku apne sendromu olduğunu göstermiştir.

polonya'da 503 sürücünün %31. 2'sinde en az bir kez sürüş sırasında uykuya dalma saptanmış.

isviçre'de orta ve ileri derecede uyku apne sendromu olan hastalarda kaza oranı, milyon kilometrede 13 bulunmuş. bu oran kontrol gurubunda 0. 78'miş.kaynak: op. dr. feyzi elez

Obstruktif uyku apne sendromunun cocuklardaki bulgulari

Obstrüktif uyku apne sendromunun çocuklardaki bulguları

Gece yakınmaları

horlama (özellikle inspiratuar)

nefes kesilmesi

sık sık uykudan uyanma, huzursuz uyku

kabus görme

enürezis

terleme

sabah uykudan dinlenemeden uyanma

uykuda yürüme hiperaktivite veya aşırı uyuklama

uyku sırasında sesli solunum

uyku sırasında düzensiz vücut biçimleri

göğüs kafesinde retraksiyonlar

yelken göğüs

gündüz yakınmaları

ağızdan soluma

aşırı uyuklama hali

sabah başağrıları

kötü okul performansı

davranış bozuklukları

agressivite

hiperaktivite

disiplin sorunları

gelişme ve büyüme geriliğikaynak: op. dr. feyzi elez

Tikayici uyku apne hastaliginin cerrahi tedavisi

Tıkayıcı uyku apne hastalığının cerrahi tedavisi

Horlama ile birlikte uykuda nefes kesilmesi olması halinde uyku laboratuarında yapılacak uyku testini takiben tedavi biçimi belirlenir. olayı kap ve içeriği olarak düşünürsek daha iyi anlatmış oluruz. burada rahatlama temin etmek için ya kabı büyütmek gerekecek yada kabın içerindekileri azaltmak gerekecek. mevcut horlama için % 90 dolaylarında iken, apne için % 50 dolaylarındadır. dil kökü cerrahisi eklendiğinde bu başarı şansı belirgin ölçüde artmaktadır.

uppp

uppp ameliyatı ufak dilin bir kısmının ve yumuşak damağın bir kısmının çıkarılması ile beraber bademciklerin de alındığı bir ameliyat şeklidir. boğaz bölgesine aynı yüz gerdirme ameliyatında olduğu gibi bir gerdirme işlemi yapılarak dokuların titreşimi önlenir ve havanın geçişi kolaylaştırılır. bir saat kadar süren ameliyatın en büyük problemi bir kaç hafta süren boğaz ağrıları ile birkaç ay süren boğazda yabancı cisim hissidir. yeni boğaza alışıldıktan sonra bu his kaybolmaktadır. ameliyattan sonra nadiren kanama olabilir.

sleep ın

dil köküne uygulanan ameliyat sleep ın denilen bir tekniktir. prolen maddesinden bir ip dil kökünden geçirilerek alt çeneye bağlanmaktadır. böylece dil kökü öne çekilerek solunum yolunun tıkanma özelliği ortadan kaldırılmaktadır. bu ameliyat basit bir uygulama olup ameliyat sonrasında konuşma, yutkunma ve dil hareketleriyle ilgili bir problem yaşanmaz. bu dil kökünü öne çekme ameliyatı diğer ameliyatlarla beraber yapıldığında genel başarı oranını arttırmaktadır. tıpta genel olarak hastalık değil, hasta vardır yaklaşımı geçerlidir. bunun için hastanın haline göre iki veya üç seviyeli ameliyatları aynı seansta uygulamak mümkündür.. yani burun, yumuşak damak ve dil kökü aynı seansta ameliyat edilebilmektedir. şayet çekilen filmlerde kemik yapısı hakkında problemler varsa, yüz kemiklerine ileri cerrahi teknikler uygulanır. bundan başka ileri evrede olup, maske kullanamayan olgularda da ileri cerrahi teknikler uygulanır. burada üst ve alt çeneyi öne çeken ameliyatlar söz konusudur. bundan başka dil kökü dokusunun fazlalığı söz konusu olan olgularda, boyundan yaklaşım ile dil kökünün yumuşak dokularının bir kısmının çıkarılması da mümkündür.. alt ve üst çeneyi birlikte öne çeken ameliyatların ağır ameliyatlar olmasına rağmen başarı şansı olabildiğince yüksektir. horlamada ve hafif apneli hastalarda ağız içi protez de tatbik edilebilir.

ağız içi uygulamaları ve protezler dili veya alt çeneyi öne çekip o pozisyonda tutarak hava yolunu açmaktadırlar. bu protezlerin de her gece kullanımı gerekmektedir.kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlama tedavisi

Horlama tedavisi

Basit horlamada tedavi alternatifleri:

hayat biçiminin düzenlemesi

radyofrekans dalgalarının kullanılması ile yumuşak damağın ve ufak dilin küçülmesi ve gerginliğinin artmasına yardımcı olan ve muayene şartlarında yapılabilen teknik.

bademcik ve geniz etinin alınması

uppp dediğimiz ufak dil,yumuşak damağın bir kısmı ve bademciğin alındığı ameliyat biçimi.

radyofrekans: somnoplasti nedir ?

son zamanlarda somnoplasti denilen radyofrekans dalgalarıyla çalışan bir metot geliştirildi. doku içine bilhassa yumuşak damağa radyofrekans dalgaları vererek o bölgede iyileşme safhasında meydana gelen nedbe dokusundan yararlanılmaktadır. hastanın damağına 3 farklı noktadan 700 joules enerji verilir. her bir uygulama 2 dakika kadar sürer. böylece yumuşak damak yukarı doğru çekilerek solunum yolunun rahatlatılması hedeflenmiştir. bu gün için bu teknik, yalnızca basit horlamada ve hafif düşük olması

radyofrekansın endikasyonları;

habitüel horlama

hafif uyku apnesi sendromu

alt konka hipertrofisi

obstrüktif tonsiller hipertrofi

dil kökü hipertrofisi

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlama tedavi edilebilir mi ?

Horlama tedavi edilebilir mi ?

Erişkin olup horlayan kişiler için aşağıda sıralanan önerilere uyulmalıdır. 1-kas tonusunu artırmak için sportif bir yaşam şekli seçilmeli. 2-horlayan kişiler uyku ilaçları,sakinleştirici ve antihistaminik denilen alerji ilaçlarını uykudan önce almamalı. 3-uykudan 4 saat önce alkol almaktan sakınılmalı 4-uykudan 3 saat önce ağır yemekten sakınılmalı. 5-aşırı yorgunluktan sakınmalı. 6-uykuda sırt üstü yatmak yerine yana yatmak tercih edilmelidir. eski bir tavsiye olarak pijama sırtına tenis topu dikmek hala faydalı bir metoddur. böylelikle srt üstü yatmaya engel olunur. 7-yatağınızın baş tarafı daha yukarıda olacak biçimde bütün yatağınızı yaklaşık olarak 10 cm bir tarafa doğru çeviriniz. 8-evde horlamayan kişilerin sizden önce uykuya geçmeleri için onlara müddet tanıyınız. her pozisyonda horlayan kişiler" şiddetli horlayan" olarak isimlendirilir. bu kişilerin yukarıdaki önerilerden daha fazla yardıma gereksinimi vardır. horlama kişi ve ailesi için zaralı hale geldiğinde uzman doktorunuz ile görüşmeniz ideal olacaktır. bilhassa uyku anında nefes alamama sorunu olduğunda hekiminize başvurmanız daha da önem kazanmaktadır. tedavi tanıya dayanır. bu alerji veya enfeksiyonun tedavisi gibi basit ya da bademcik, geniz eti veya burun bozukluklarınıncerrahi gerektirmesi biçimindedir.

basit horlamada tedavi alternatifleri:

1- hayat biçiminin düzenlemesi

2- radyofrekans dalgalarının kullanılması ile yumuşak damağın ve ufak dilin küçülmesi ve gerginliğinin artmasına yardımcı olan ve muayene şartlarında yapılabilen teknik.

3- bademcik ve geniz etinin alınması 4-uppp dediğimiz ufak dil,yumuşak damağın bir kısmı ve bademciğin alındığı ameliyat biçimi.kaynak: op. dr. feyzi elez

Tedavi yontemleri nelerdir ?

Tedavi yöntemleri nelerdir ?

Tedavide ilk olarak hastanın kilo vermesi, yaşam şartlarını düzenlemesi, sigara ve alkolü bırakması, spor ile ilgilenmesi öneri edilir. uyku apnesinin bu gün için kökten çözümü çok kolay değildir. şu ana kadar bu hastalığı tedavi etmek için kullanılmış olan çok sayıdaki ilacın, tedavi edici özelliğinin olmadığı görüldü. hastalık son 20 yılda daha iyi tanınmaya başlandı. hastalıkla ilgili pekçok bilinmeyen olduğu için tedavisi olabildiğince farklılıklar göstermiştir. bu konuyla ilgili ilk apne ve horlamalarından kurtulmalarını sağlamıştır. ancak bu rahatlama maske kullanıldığı sürece devam etmekte, maske kullanılmadığında hasta kendisini eski halinde yani horlayan uykuda nefesi duran ve ertesi gün yorgun gezer bir halde bulmaktadır. düşünün ki; 30 yaşında olan bir hasta hayatı boyunca bu maskeyi kullanmak zorunda kalacaktır.

maske kullanımına bağlı komplikasyonlar az ve basittir. maskenin deride tahriş, maske kenarındak kaçan havanın gözde tahriş yapması gibi basit komplikasyonları vardır. bundan dolayı arayışlar devam etmiştir. nefes kesilmesi sayısı saatte 30' un altında olan hastalara cerrahi öneri edilir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Iskelet bozukluklari ve uyku apnesi

İskelet bozuklukları ve uyku apnesi

Bazı popülasyonlarda tuah insidansı daha yüksektir. konjenital kraniyofasiyal bozukluğu olan çocuklar bu grup hastalardandır. benzer biçimde retrognatide tuah oluşumunda önemli bir rol oynar. burada bahsedilen sendromların tamamında tuah insidansı artmıştır. kafa tabanının anormal morfolojisi en önemli belirleyici faktördür.

farenkse ilişkin yumuşak dokular kafa tabanıyla yakın komşuluk ilişkisi içinde olduğu için bu grup hastalıklar farenks volümünün küçülmesine yol açarlar. ideal tedavi için patofizyolojinin tamolarak anlaşılması gerekir.

pierro robin sendromu, stickler sendromu gibi değişik kraniyofasiyal sendromlarda görülen morfolojik özellikleri kendi içerisinde barındığından yalnız olarak bir sendrom gibi alglanmamalıdır. sekans ismini kullanmak daha doğu bir adlandırma oarak kabul edilebilir. özellikleri mikrognati, glosoptosis, yarık yumuşak damak ve erken mandibular hipoplazidir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Burun sorunlari ve uyku apnesi

Burun sorunları ve uyku apnesi

Burun tıkanıklığı tıkayıcı uyku cerrahi veya medikal yolla düzeltilirse uyku apnesinin düzelmesine katkıda buluınur.kaynak: op. dr. feyzi elez