?

Sağlık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sağlık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Uyku apnesinin sebepleri nelerdir ?

Uyku apnesinin sebepleri nelerdir ?

Olayın ortaya çıkışı, üst solunum yolunda burun, yumuşak damak ve dil kökü düzeyindeki sorunlara bağlıdır.
burunda tıkanmaya neden olabilecek kıkırdak eğriliği, burun etlerinin büyümüş olması, geniz eti, burun içinde mukoza bölümlerinin fazlalığı, dil kökünün iri olması, çenenin ufak ve geri yerleşimli olması, bu hastalığın gelişimini kolaylaştırır. insanlar kilo aldıklarında yağ dokuları yalnızca göbek etrafı, bel gibi görünen bölgelere yığılmazlar. üst solunum yollarında, boğaz ve etrafında de birikerek hava yolunu daraltırlar. bu durum mr tetkikleri ile ıspatlanmıştır. üst solunum yolunu; kemik yapılı bir kanal ve bu kemik yapının içindeki yumuşak dokular olarak düşünelim. üst solunum yolu üstündeki kasların solunum yolunu devamlı açık tutma görevi vardır. solunum sırasında meydana gelen emme baskısı, boğazda yumuşak dokuları orta hatta çekmeye çalışırken, kaslar bu basınca karşı direnç göstermeye çalışır. ancak, çevredeki doku fazlalığı sebebi ile kaslar zaman zaman direnç gösteremez ve kısa süreli olarak üst solunum yolu tıkanır. alkol alımı, uyku ilaçları, kaslarda gevşemeye neden olduklarından apnelerin sayısını ve süresini arttırırlar.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uyku apnesi fizyolojisi

Uyku apnesi fizyolojisi

Venturi etkisine göre; daralmış üst havayolundan geçen hava akımı normale göre daha hızlıdır ve bernoulli prensibine göre hızlanmış olan bu hava havayolu çeperine normalden daha fazla olumsuz baskı tesiri yapar. artmış olan bu olumsuz baskı, bilhassa derin uykuda iyice gevşemiş olan havayolunu açan kasların olumlu basıncını aşınca, yani transmural baskı negatifleşirse, havayolu daraldığı bölgede kollabe olarak kalp yetmezliği, polisitemi, gün boyu uyuklama hali, kişilik ve davranış bozuklukları ve huzursuz uyku görülebilir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uyku apnesinde patofizyoloji

Uyku apnesinde patofizyoloji

Uyku apnesinin patogenezi basit olmaktan uzaktır. lokal obstriksiyon yaratan büyümüş tonsil dokusu gibi bir çok bilinen patojenik faktör olmasına karşın diğer etkenler açıkça mühimdir, hormonal ve nöral tesirleri içerir.
solunumun inspirasyon fazında meydana gelen olumsuz baskı üst solunum yolunu tesirler. bununla birlikte, üst solunum yolu kaslarının sinirsel özelliği önemli rol oynar. dildeki genioglossus kası inspirasyon anında aktive olur ve pasterior hava alanının hacmini artıracak biçimde öne doğru hareket eder. son zamanlardaki araştırmalar gevşeme halinde üst solunum kaslarının cerrahi yardımcı olabilir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Alzheimer hastaligi ve adli psikiyatrik uygulamalar

Alzheimer hastalığı ve adli psikiyatrik uygulamalar

Alzheimer hakkında olarak ortaya çıkabilecek hukuki problemler konusunda ön planda düşünülmesi gereken medeni kanunun vesayet ve müşavirlik ile ilgili maddeleridir.

her vatandaş erişkin yaşa (18 yaş) geldikten sonra, oy kullanma, alıp satma, vasiyetname düzenleme, evlenme gibi medeni kanunla düzenlenmiş her türlü işleri bizzat kendi başına yapabilme hakkını kazanmış olur. bir erişkinin medeni haklarını kullanabilmesi için mümeyyiz (temyiz edebilme kabiliyeti) olması gerekmektedir. bir kişinin mümeyyiz kabul edilmesi için yalnızca 18 yaşını bitirmiş olması yetmez. aynı zamanda tam bir zihinsel ve ruhsal sağlamlık içerisinde olması gerekmektedir.

alzheimer gibi entelektüel ve ruhsal faaliyetleri etkileyen bir bozukluk, bilhassa hastalığın ilerlemiş dönemlerinde kişinin temyiz edebilme yeteneğini tesirler.  alzheimer hastalığına tutulmuş bir kişinin hafızası, olayları sağlıklı değerlendirme kabiliyeti, telkine dayanıklılığı gibi medeni hakları kullanmak için gereken türlü özelliklere gelişi güzel bir insan kadar sahip olmayabileceğini unutmamak gerekmektedir. bunun yanında hasta olan kişi bu yeteneklerine artık sahip olmadığının ya da eskisi kadar sahip olmadığının tam olarak ayırdında olmayabilir. bu durum, onu bazı hukuk işlemlerinde kendisi, ailesi ve yakınlarının menfaatlerini koruma konusunda yetersiz kılabilir. özetle bir alzheimer hastası, hastalığının derecesine bağlı olarak, türlü finansal hususlarda istismar edilmeye olabildiğince açık birisidir. kendisinin finansal istismara açık olması gibi, esasında istismar etmek niyetinde olmadığı halde başkalarını da mağdur duruma düşürebilir.hatalı finansal kararlar, vasiyetname düzenlemeleri gibi hukuki işlemlerle bir anlık kızgınlık ve mahkeme hataları neticesi esasında çok sevdiği yakınlarının ciddi boyutlarda mağduriyetlerine yol açabilir.

finansal istismar riski kadar önemli bir yer tutmasa da, ülkemizin kültürel özellikleri nedeniyle seyrek rastlanmayan bir durum olarak evlenmeyi istemesi ayrı bir problem olarak karşımıza çıkabilir. unutmamalıdır ki evlenme de mendi kanunla korunmuş bir haktır ve mümeyyiz olmadığı düşünülen kişilerin evlilikleri ancak bilirkişi doktorların raporları sonrasında olası olabilir.

türk ceza kanunu hakkında olarak, yakınları suçlama, bir şeylerin çalındığını iddia etme, kıskançlık fikirleri, kendisine kötülük yapılacağı gibi aşırı değerlendirmelerden varsanılara kadar giden boyuttaki muhakeme kusurları da alzheimer hastalığına tutulmuş olan bir kişinin dava açabilme ehliyetini etkileyebileceğinden ve çeşitli tatsız sosyal sorunlara yol açabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. yaşı ve fiziksel yetersizliği nedeniyle fiziksel şiddet içeren suçlara kalkışmaları çok kolay olmasa da, özellikle düşünce bozuklukları ile seyreden durumlarda yine de tedbirli olunmasında fayda vardır. delirium ya da diğer organik sebeplerle mekan oryantasyonu bozulmuş kişilerin evlerini, bulundukları ortamları karıştırmaları olası olabileceğinden (bu durumun yabancı ortamlarda ve geceleri daha sık olabileceği unutulmamalıdır) kayıp vakaları için çok dikkatli olunması gerekir.

Bebegimin banyosu

Bebeğimin banyosu

Banyo, bebeğin sağlıklı bir cilde sahip olması kadar, anne ile bebek arasında sevgi ve iletişim bağlarının kuvvetlenmesi açısından da mühimdir. banyo için tamamen soyulması, bütün vücudunun çıplak olarak suyla teması, yıkama, kurulama ve giydirme sırasındaki anne ile temas hem fiziksel hemde ruhsal açıdan masaj gibidir. bebek banyodan sonra rahatlar ve daha iyi uyur. anne için de bebeğiyle temas etmiş olması ve onunla birlikte birşey yapması bir rahatlama ve doyum temin eder.
banyo bebek aç iken yaptırılmalı ve vakti uyku saati öncesine denk getirilmelidir.
yıkamaya başlamadan önce ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi elinizin altında hazır bulundurun.
banyo suyunun ideal sıcaklıkta olduğundan emin olmak için dirseğinizle suyun sıcaklığını kontrol edin.
küvet bel hizanızda olsun. böylece hem bebeğe daha iyi hakim olursunuz, hemde bel sağlığınızı korurusunuz.
mevsime, bebeğin ayına ve evin ısıl durmuna göre gerekirse banyo yaptıracağınız odanın ısısını ek ısıtıcılarla ideal dereceye arttırın.
mümkünse bebekler için özel üretilmiş 5. 5 ph'lı veya nötr sabun ve gözleri yakmayan şampuan kullanın.
bebekler 2-3 günlükten başlayarak istenirse hergün yıkanabilirler. şartlara göre haftada 2-3 kez yapılması da yeterlidir.
göbek kordonu düşmemiş ve yeni düşmüş bebekler hiç çekinmeden yıkanabilirler. sadece banyo öncesi ve kurulandıktan sonra göbekleri antiseptik bir solüsyonla (batticon, biocadin, poviod vb) hoşça temizlenmelidir.
vücudunu yıkarken; bebeği kolunuzla omzu ve boynunu destekleyerek, bir elinizle koltuk altından diğer elinizle ya kalçalarından ya da bacaklarından kavrayın ve banyo küveti içerisindeki suya, önce ayak ve bacaklarını daldırarak yavaşça bütün vücudunu başı dışarıda kalacak gibi sokun.
banyo sırasında bebeğin kulağına su kaçmasının hiçbir zararı yoktur. hatta kulak salgılarının ıslanıp yumuşamasını ve daha rahat atılmasını temin eder, tıkaç oluşmasını önler. lütfen kulağına su kaçmasın diye kulaklarını tıkamaya çalışıp banyo işini zorlaştırmayın.
banyo sonrası bütün vücudunu ve cilt boğumlarını pamuklu havlu ile, yumuşak hareketlerle kurulayın. kulağını kurulamak için yalnızca dıştan havlu, tülbent veya bir parça pamuk kullanın. mutlaka kulak yoluna pamuklu çubuklar uygulamayın, emmeyin.
cildi kuru ise dilerseniz bebe yağı ile vücudunu yağlayabilirsiniz.
kaynak: çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı dr. h. bülent çavuşoğlu

Gobek bakimi

Göbek bakımı

Göbek, ana rahmindeki fetusun, bütün ihtiyaçlarının karşılandığı göbek kordonunun giriş kapısıdır. doğumla birlikte görevi sona erer ve yerinde yaşam boyu devam eden bir çukur kalır. doğum sırasında göbek kordonu, göbeğin birkaç santim üzerinden bağlanarak kesilir. kalan bu parçasıda birkaç günle 2 hafta arasında kuruyarak dibinden düşer.
yenidoğan bir bebeğin mikrop kapma açısından en riskli bölgelerinden biride göbeğidir. göbek kordonu kirli aletlerle kesilmiş ve menenjit vb ölümcül hastalıklar gelişebilir.
tüm bu risklerden korunmak çok basittir. doğum sırasında göbek kordonu kesinlikle steril bir aletle kesilmeli ve hemen ideal bir antiseptikle bakımı yapılmalıdır. göbek kordonunun tertipli olarak hergün 2-3 kez ideal antiseptikle silinip temizlenmesi ve lazım görüldükçe bu işlemin tekrarlanması bütün riskleri ortadan kaldıracaktır. temizleme sırasında göbek çukurundan başlayarak kordonun ucuna kadar tümü ve beraberinde göbek mandalı veya ipide işlemden geçirilmelidir. göbek kordonu düştükten sonraki birkaç gün daha, yeri iyice kuruyuncaya kadar bu işleme devam edilmelidir. göbek temizliği için kullanılacak en ideal malzeme povidon-iyot içeren antiseptik solüsyonlardır (eczanelerde batticon, poviod, biokadin, isosol vb isimlerle bulunmaktadır ).
henüz göbeği düşmeden bebeğe banyo yaptırılmasında hiçbir sakınca yoktur. yeterki banyo öncesi ve banyo sonrası kuruladıktan sonra göbeğini yukarıda anlatıldığı gibi dikkatlice temizleyelim. zaman zaman göbeğin düşme müddeti 10-15 günü bulmakta ve bu sürede bebek yıkanmaktan mahrum kalmaktadır. banyo bebek için temizlik olduğu kadar pozitif bir fizik uyarandır.
kaynak: çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı dr. h. bülent çavuşoğlu

Horlama ciddi bir sorun mudur ?

Horlama ciddi bir sorun mudur ?

Sosyal olarak evet. bu aile hayatını ciddi biçimde tehdit eder. horlayan kişi alay konusu olur. ailenin diğer bireyleri için uykusuz gecelerin sorumlusu tutulur. horlayan kişi tatil ve iş gezilerinde istenilmeyen oda arkadaşı olur.
tıbbi olarak evet. kişinin kendine verdiği zarar daha büyüktür. dinlenilmeden geçirilen geceler vardır. aşırı horlayan kişilerde yüksek horlama nefessiz kalan bir dönemle kesilmektedir. 10 saniye üstünde nefessiz kalma nöbetlerinin bir saat içerisinde çocuklarda 5, erişkinlerde 10 & lsquo; un üstünde görülmesi yaşamı ciddi biçimde tesirler. bu taktirde uyku merkezinde inceleme yapmak gerekir. böylelikle uykuda kan oksijen seviyesi aşırı miktarda düşer. oksijen düştüğü bu dönemde kalp, kanı daha çok pompalamak mecburiyetindedir. bir müddet sonra kalp ritmi bozuluken,yıllar içerisinde yüksek tansiyon ve kalp büyümesi yerleşir. bu grup hastalar uykularının çok az bir kısmında derin uyku fazına geçebilirler. derin faz gerçek dinlenme için tek yoldur. dinlenmeden geçirilen gecenin gündüzü uykulu,yorgun ve verimsiz geçer. araba kullanırken ya da iş başında uyuklamalar görülebilir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlama ve uykuda nefes kesilmesinin bulgulari

Horlama ve uykuda nefes kesilmesinin bulguları

Normal erişkin insanların en az % 45' ı zaman zaman horlamaktadır. % 25' ı devamlı horlamaktadır. uyku hastalığı durumuna dönüşmüştür. ileri boyutlarda ise hayatı tehdit eder hale gelebilmektedir. biz doktorların asıl mücadele etmemiz lazım olan tablo budur.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Hastalarin gunluk yasantilari

Hastaların günlük yaşantıları

Hijyen

demanslı hastalar, şahsi hijyenleriyle ilgili olarak giderek daha fazla bakıma gereksinim duyarlar. hastalık ilerledikçe tarak ve diş fırçası gibi nesneleri kullanma kabiliyetlerini yitirebilirler. bu nesnelerin neler olduklarını ve daha da önemlisi, ne işe yaradıklarını da unutabilirler. bir işin yapılması gerektiğini unutabilirler, zaten yapılmış olduğu izlenimine sahip olabilirler veya temiz kalma ve iyi görünmeye ilgilerini kaybedebilirler.

ancak, bir kişinin daha fazla yardıma ihtiyaç duyması kesinlikle bu yardımı almaktan mutlu olacakları anlamına da gelmez. zaman zaman belirgin bir mücadele içerisine girebilirler. size bağımlı olmaya içerleyebilirler ve sizin onların bireyselliklerine saldırdığınız hissine kapılabilirler. dahası, tertipli olarak yıkanmaları veya kendilerine bakmalarının önemli olduğunu hissetmeyebilirler. bir hasta yakını olarak kişinin değişen gereksinimlerine ideal derecede yardımcı olurken, bir yandan da onların bireysellik ve bağımsızlık gereksinimlerine saygı duymayı başarma göreviyle karşı karşıyasınızdır. giyinmealzheimer hastası olan bir kişi çoğunlukla nasıl giyineceğini unutacaktır ve zaman zaman giysilerini değiştirme gereksinimi duymayabilir. alzheimer hastası olan kişiler zaman zaman toplum için ideal olmayan kıyafetlerle dolaşabilirler.

öneriler: kıyafetleri onların giyme sırasına göre düzene koyun karmaşık bağcıkları olan kıyafetlerden sakının mümkün olduğu kadar uzun müddet giyinme konusunda bağımsızlığını destekleyin eğer lazımsa giyme hakkında talimatlarla ona yardımcı olun kaymayan lastik tabanlı ayakkabılar kullanınyemek yemeeğer demanslı bir kişinin bakımım üstlenmişseniz, bu kişilerin yediklerinden zevk almalarım ve aynı zamanda sağlıklı,dengeli bir rejim uygulamalarım denemek ve bu durumdan da emin olmak isteyeceksiniz. fakat bilhassa yaralar meydana gelir. yardımcı ekipmanbazı yardımcı donanımlar ve ekipmanlar kişinin yıkanmasını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir ve demanslı kişinin daha güvenli ve kontrollü hissetmesini temin eder. şahsi şartlara bağlı olarak, yardımcı ekipman şunlar olabilir: küvete girip çıkmak için tutunacak kollar duş teknesi, küvet ya da tuvalette tutunacak kollar kaymayacak duş ya da banyo paspasları bir banyo taburesi ya da duş iskemlesibaşa çıkma kaygılarıdemanslı bazı kişiler yıkanmanın çeşitli yönleriyle ilgili kaygı duyarlar: derin banyo suyundan endişe duyabilirler ama sığ bir su ya da bir banyo taburesiyle rahatlayabilirler. duş başlığından akan suyun tazyikinden korkabilirler ancak elde daha kontrol edilen tutulabilecek duş başlıkları ile mutlu olabilirler. kendilerine hakim olamadıkları için utanabilirler ve bir "kazayı" gizlemek için yıkanmayı reddedebilirler. rahatlatılmaya gereksinim duyacaklardır. varlığınızdan utanç duyabilirler. zaman zaman bir bölgeyi yıkarken diğer bir bölgeyi kapatmak gibi stratejiler utançlarını yenmelerine yardımcı olabilir. kendi başlarına bırakıldıkları için kaygı duyabilirler ve sizin her zaman onun yanısıra kalacağınız yönünde rahatlatılmaya gereksinim duyabilirler. saçları yıkamaksaçları tertipli olarak yıkamak kişinin daha iyi hissetmesine ve görünmesine yardım eder. elde tutulabilen bir duş başlığı kullanmak bunun en kolay yoludur. zaman zaman demanslı kişiler bu rutini hatırladıkları için saçlarının bir berber tarafından yıkanmasını tercih edebilirler. bazı berberler eve gelmektedir.

tuvaleti kullanmakkişinin tuvalete gittikten sonra kendisini önden arkaya doğru  sildiğinden emin olun ya da bunu yapabilmeleri için ona yardım edin. şayet bir "kaza" olmuşsa yumuşak sabun ve ılık suyla yıkayın ya da bir eczaneden alabileceğiniz bebek mendillerini kullanın.
esnek bir yaklaşımkişi yıkanma konusunda isteksiz olduğunda zaman zaman bir yaklaşım zaman zaman de bir başkası işe yarayabilir. kişinin ruh durumuna ve demansın ağırlığına göre yaklaşım değişebilir. ne olursa olsun sakin kalmaya ve baş etmek için tartışma ya da çatışma içermeyen bir yol bulmaya çalışın. kişi banyo yapmak ya da temiz giysiler giymek gibi nazik bir hatırlatmaya ya da olağan bir yaklaşıma tepki gösterebilir. kişi dışarıya çıkacaksanız ya da bir ziyaretçi gelecekse yıkanmaya ikna olabilir. bu bir vakit problemi olabilir. örneğin, siz önerdiğiniz vakit buna sertçe karşı koyabilir ancak bir miktar sonra daha uysal davranabilir ya da kendilerini günün belli saatlerinde yıkanmaya hazırlamış olabilirler. kişinin aklının karıştığı durumlarda işi kısım kısım yapmak yardımcı olabilir. "hadi yıkanalım" demek yerine "giysilerini çıkarmana yardım edeyim" diyebilirsiniz. eğer küvet banyosu ya da duşlar çatışma ya da strese sebep oluyorsa banyoya girmeden bir temizleme yeterli olabilir. kişinin hepsini bir kerede ya da günün değişik zamanlarında parça parça yapmasına yardım etmek daha kolay olabilir.

Uyku apnesi ve insulin rezistans

İnsülin rezistansı atheroskleroz için bir risk faktörüdür. obstrüktif uyku obez ham de non-obez kişilerde görülebilmektedir. dolayısıyla obstrüktif uyku apne sendromu insülin rezistansı ile bağımsız olarak ilişkilidir.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlamanin sebebi nedir ?

Horlamanın sebebi nedir ?

Dilin arkası, yumuşak damak ve ufak dilin olduğu kısmın genizle birleştiği bölge kendiliğinden daralabilen bir bölgedir. bunlar birbiri üzerine geldiğide solunumla birlikte titreşmekte ve burun tıkanıklığı nedenleri olarak bilinir. burun içi deformasyonların en sık rastlananı deviasyondur.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uykuda solunum bozukluklarinin tarihcesi

Uykuda solunum bozukluklarının tarihçesi

Uykuda solunum bozukluklarının tarihçesi antik çağlara kadar uzanıyor
obstrüktif uyku objektif olarak ortaya konmaya ve pickwick sendomlu hastalarla ilişkisi anlaşılmaya başlandı. bu apnelerin sebep olduğu hipoksi, uykunun organizasyonunu bozmakta, bu nedenle gündüz uyuklama halini ortaya çıkarmaktaydı. polisomnografi denilen uyku testlerinin kullanılmaya başlanmasıyla beraber, uykuda apne hastalığında yeni bir sayfa açıldı...

kaynak: op. dr. feyzi elez

Horlama ve uyku apnesi nedir ?

Horlama ve uyku apnesi nedir ?

Uykuda nefesin 10 saniye ve daha fazla kesilmesi horlama olarak ortaya çıkarken, tamamen kesilmesi apne oluşumuna sebep olur. burada horlamaya çok fazla değinmeyeceğiz. çünkü yalnız olarak horlama sosyal bir şikayettir ve tedavisi de sosyaldir. yorgun olan, alkol ve sigara içen insanlar horlayabilirler. kbb doktoru olarak bizim savaşımız daha çok horlama ile beraber ortaya çıkan, uykuda nefes kesilmeleridir. çünkü bu insanlar bu hastalık tablosu ile birlikte bir çok hayati riski beraberinde taşırlar.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Uyku apnesi ve leptin

Uyku apnesi ve leptin nedir

Uyku obez kontrol gruptakilere kıyasla serum leptin düzeyleri ve eriyebilir leptin reseptör seviyeleri daha yüksektir. cpap tedavisi ile serum leptini azalır.

kaynak: op. dr. feyzi elez

Bel icin egzersizler

Bel için egzersizler

Genel sağlık açısından olduğu gibi bel sağlığı için de sporun ve sağlıklı iken yapılacak egzersizlerin önemi büyüktür. bel, sırt, karın adalelerini güçlendirmek; eklem ve yumuşak dokuların esnekliğini artırmak için lazım spor ve hareketlere ömür boyu devam edilmelidir. ancak bel fıtığı gelişmesine zemin hazırlayabilecek veya bizzat sebep olabilecek mücadele sporları yerine, yüzme, yürüme ve bisiklet sürme gibi sporlar tercih edilmelidir. yüzlerce egzersiz hareketi içinden de rastgele hepsini yapmak yerine belirli hareketlere öncelik tanınması gerektiğini düşündüğümüzden, bele fazla yük bindirmeyen ve gelişmekte olan bir bel fıtığını ilerletmeyecek en emniyetli dokuz hareketi sizler için seçtik. hik & acirc; yesinde daha önce geçirilmiş bir bel rahatsızlığı bulunmakta olan veya bel fıtığına muhtemelen aday olan kimselerin bu hareketleri yapmaları yararlıdır. ancak egzersizler yapılırken dikkat edilmesi gereken birtakım konular vardır:
* egzersizler havası temiz bir ortamda (hava müsaitse evde pencereler açılabilir) altında sunta veya tahta bulunmakta olan halı veya battaniye gibi sert bir zeminde yapılmalıdır. yumuşak veya deforme olabilen yataklar üstünde egzersiz ve spor yapılmamalıdır.
* bel fıtığı rahatsızlığına yakalananlar hastalığın akut ağrılı döneminde bu hareketlere başlamamalı, istirahati tercih etmelidirler. şik & acirc; yetler geçtikten sonra hekime danışılmalı ve egzersizlere ondan sonra başlanmalıdır.
* egzersizlere başlanınca ilk günden başlayarak çok çabuk bir iyileşme beklenmemeli, sabırla hareketlere devam edilmelidir. hareketlerin sayısı ve tempo gün geçtikçe yavaş yavaş artırılmalıdır. başlangıçta aşırılığa kaçarak daha kötü bir duruma düşülmemelidir.
* konunun uzmanı olan hekim başka biçimde öneri etmemiş ise ilk bir ay her hareket günde beş defa yapılmalıdır. daha sonra her ay hareketler beşer beşer artırılarak egzersizlere devam edilmelidir.
* ani ve zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. sizin için seçtiğimiz dokuz çeşit egzersiz risksiz olup daha çok bunlar tercih edilmelidir.
* hareketler anında veya sonrasında normalde mevcut ağrının artmaması gerekmektedir. bu sebeple egzersiz sonrası şiddetli ve 15 dakikadan fazla süren bir rahatsızlık ortaya çıkarsa hekime danışılmalıdır.
* rahatsızlık bir saatten fazla sürüyorsa o hareket egzersiz programından çıkartılmalıdır.
* bel fıtığı ameliyatı olanlar operasyonun üstünden üç hafta geçmeden egzersizlere başlamamalı, daha sonra itibaren her hareketin sayısını yavaş yavaş artırmalıdırlar.
* bu bilgiler haricinde hastanın kafasında gelişi güzel bir soru oluşursa, uzman hekim hiç tereddüt etmeden derhal aranmalı ve yanlış bir iş yapmaktansa konunun doğrusu uzman doktordan öğrenilmelidir.

sırt üstü yatarken önce bir bacağınızı 90 derece kaldırınız. sonra aynı hareketi diğer bacağa uygulayınız.

bacaklarınızı uzatarak sırt üstü yatınız. bir dizinizi kırınız. o dizinizi elleriniz ile kavrayıp göğsünüze doğru çekerken diğer bacağınızı yere yapıştırınız. aynı hareketi diğer bacakta tekrarlayınız.
sırt üstü yatarak dizlerinizi kırınız. ellerinizi dizleriniz üstünde kenetleyip göğsünüze doğru çekerken başınızı dizlerinize değdirmeye çalışınız.

sırt üstü yatarken olası olduğu kadar bir dizinizi göğsünüze çekiniz, diğerini düz tutunuz. aynı hareketi diğer bacağa uygulayınız.

ellerinizi dizlerinizin üstünde kenetleyip bacaklarınızı göğsünüze çekiniz. bu taktirde içinizden 10'a kadar sayınız. bu sırada omuzlarınızı yerden kaldırmayınız. daha sonra kollarınızı ve ayaklarınızı serbest bırakınız.

belinizi yere yapıştırarak öylece tutunuz. içinizden 1'den 10'a kadar sayınız. daha sonra serbest bırakınız. bu hareketi tekrarlayınız. bu sırada nefesinizi normal biçimde alıp veriniz.

ayakta dik durunuz. ellerinizi masa veya bir iskemlenin kenarına dayayınız. dizlerinizi kırarak yere çökünüz ve sonra ayağa kalkarak gevşeyiniz.

el ve dizlerinizin üstünde dururken kollarınız dik olsun. önce kedi gibi belinizi çukurlaştırıp 10'a kadar sayınız. sonra çenenizi göğsünüze doğru çekerken sırtınızı kamburlaştırarak yine 10'a kadar sayınız ve gevşeyiniz.

önce diz üstü dik oturunuz. sonra kollarınızı ileriye doğru uzatınız. olası olduğunca öne doğru eğiliniz ve bu vaziyette 10'a kadar sayınız. tekrar diz üstü oturur pozisyondaki ilk konumunuza dönünüz.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Bel fitiginda nuks olayi

Bel fıtığında nüks olayı

Bel fıtığı hastalarında nüks olayına zaman zaman rastlanır. fakat nüks oranı ameliyat olan ve olmayan hastalarda farklıdır. ameliyat gerekmeyen ve konservatif tedaviyle iyileşen hastalarda bel fıtığı basitçe nüksedebilir. kesinlikle ağır bir yük kaldırmak da gerekmez. zaman zaman öksürmekle bile hastalık ortaya çıkabilir.
ameliyat olan hastalarda bel fıtığının aynı yerden nüksetmesi çeşitli disk de fıtıklaşabilir. çünkü belde bulunmakta olan fıtıklaşmış bir disk boşaltıldığı vakit geride daha dört adet sağlam disk kalmakta ve görevlerini sürdürmektedirler. bunların vakit geçtikçe dejenere olması ve yeni bel fıtığının ortaya çıkması klinikte rastlanabilecek sıradan olaylardandır.
nüks şüphesiyle gelen vakaların değerlendirilmesi çok mühimdir. çünkü atılacak her yanlış adım bir başka adımı davet eder. onun için iyice araştırdıktan ve düşündükten sonra karar vermek gerekmektedir.
hastada nüks bel fıtığı düşünülüyorsa kontrast madde verilerek yapılan manyetik rezonans tetkiki ve ayırıcı teşhis için özel tarzda istenen düz röntgen filmleri değerlidir.
kişi sağlıklı iken egzersiz yapar ve aşağıda belirteceğimiz öğütlerimize harfiyen riayet ederse, bel fıtığına yakalanma ve bu hastalığın nüksetme riski en aza indirilmiş olur.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Dar spinal kanal

Dar spinal kanal

Bel fıtığından söz ederken insanlardaki bazı yanlış kanaatleri ortadan kaldırmak için " dar kanal" bahsine de değinmemiz gerekir. çünkü bilinenin aksine " dar kanal", tedavisi olası olan bir rahatsızlıktır ve anestezi alması gelişi güzel bir nedenden dolayı sakıncalıysa ameliyatlar spinal anestezi ile gerçekleştirilebilmektedir.
bel fıtığı ameliyatı olan hastalara göre bu hastalar bir iki gün daha fazla hastahanede tutulmaktadırlar. ameliyat sonrası dönemde ise ortalama üç ay süreyle kendileri için ideal görülen korseyi takmaktadırlar.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Bebekte ek gidalara gecis

Bebekte ek gıdalara geçiş

İlk aylarda, bebeğinizi emzirerek beslediniz. onun büyüyüp başka gıdalar alacağı vakti belki de sabırsızlıkla beklediniz. günümüzde bebeklere, ilk 6 ay yalnızca anne sütü ile beslenme öneriyoruz. çoğu bebek, yaklaşık 6 ayda anne sütüyle birlikte ek gıdaları alacak duruma gelir. bebeği takip eden doktorunuz, onun gelişim özelliklerine göre genellikle 6 ayda ek gıdalara geçebileceğinizi söyleyecektir.
peki, bebeğin ek gıda almaya hazır olduğunu nasıl anlayabilirsiniz ?
artık, sizin yedikleriniz bebeğin de ilgisini çekmeye başlamıştır, hatta uzanıp tabaktaki veya elinizdekileri almaya çalışabilir.
ağzına verilen gıdayı veya kaşığı diliyle itmez.
ağzına oyuncak veya kaşık sokulduğunda öğürmez.
destekle de olsa, dik oturabilmektedir.
ek gıdaya geçerken nelere dikkat etmek gerekir ?
bebek yorgunsa, keyfi yoksa beslemeye çalışmayın.
bir kerede tek bir yeni gıda deneyin. böylece, alerjiye neden olan bir gıdayı basitçe saptayabilirsiniz.
küçük miktarlarla başlayın, yavaşça arttırın. bebeğiniz yeterince aldığını size anlatacaktır, bundan sonrası için zorlamayın.
reddettiği bir gıdayı 1-2 hafta kadar ara verip sonra tekrar deneyin.
kaynak: çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı dr nilüfer toprakçı

Yaslilarda bel fitigi

Yaşlılarda bel fıtığı

Yaşlı kişilerde bulunmakta olan bel fıtığının teşhis ve tedavisinde birtakım özellikleri gözden kaçırmamak gerekmektedir.
muayene anında düz bacak kaldırma testi gençlerdeki kadar belirgin bulgu vermeyebilir.
omurgadaki kireçlenmeler ve disklerdeki anestezi altında hastayı tamamen uyutmak suretiyle yapılıp yapılamayacağı ortaya konmalıdır. hastanın genel anestezi alması sakıncalı ise, o vakit kendisi spinal anestezi dediğimiz bel kısmından aşağısı tamamen uyuşturulmak suretiyle uyanık iken operasyona alınmakta ve hiçbir ağrı hissettirilmeksizin ameliyatı gerçekleştirilmektedir. bu tip ameliyatlarla yaşlı hastalarda da yüz güldürücü neticeler elde edilebilmektedir.
hastada bel fıtığı ile birlikte omurilik kanalının darlığı söz konusu ise, o vakit cerrahi anında aynı seansta kanal da genişletilmektedir. böylece ilerideki yıllarda hastada ortaya çıkabilecek birtakım negatif gelişmelerin önüne geçilmiş olunmaktadır.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Cocuklarda bel fitigi

Çocuklarda bel fıtığı yetişkinlere oranla çok daha seyrek görülen bir rahatsızlıktır. çocuklarda bu hastalık bütün bel fıtığı vakaları gözönüne alındığında yaklaşık % 1 gibi bir oran teşkil eder. sıklıkla bel kemiklerini ilgilendiren ve anadan doğma mevcut olan birtakım yapısal anormallikler, omurilik kanalının darlığı, bel kayması gibi bozukluklarla birlikte bulunabilir.
hastalığın başlangıcında genellikle spor yaralanması, düşme, ağır kaldırma veya ters bir hareket yapmak gibi olayı başlatan bir travma hik & acirc; yesi söz konusudur. fakat bazı vakalarda bütün sorgulamaya karşın böyle bir hik & acirc; ye alınamaz. bizim tecrübelerimiz de göstermiştir ki, çocuklarda bel fıtığı en sık ergenlik dönemi dediğimiz yaşlarda görülmektedir. bu durum ergenlik dönemindeki aşırı hareketlilik ve omurganın hızlı büyümesiyle izah edilebilir. bu dönemdeki bir çocuk deformite, eğri büğrü bir yapı oluşturur. hatta bu asimetri kemiğin iç yapısına da yansır ve sağlıklı bir kemik gelişimi olmaz... Bu nedenle gelişme çağı içerisinde bulunmakta olan çocukların ağır yük taşımaları ve yükü özellikle vücutları ile asimetrik tarzda bir yerden bir yere götürmeleri omur kemiklerinde bulunmakta olan epifizler üstüne yükü dengesiz biçimde bindirecek ve bu nedenle sağlıklı bir kemik gelişimi olmayacaktır. onun için diyoruz ki, çocuklarımız olası mertebe ağır okul çantalarını taşımasınlar. yalnızca o günkü dersleri ilgilendiren kitap ve gereçleri yanlarına alsınlar, diğerlerini bıraksınlar. lüzumsuz hiçbir ağırlığı çantalarında bulundurmasınlar. hatta okulun imk & acirc; nları müsait ise çocuklara okulda birer adet dolap tahsis etmek büyük kolaylık sağlayacaktır. bundan başka ağırlıklar eşit olarak her iki ele paylaştırılarak veya sırtta simetrik ve eşit tarzda dağıtılarak taşınmalıdır. böylece hem kendileri rahat edecek, hem de sonraki yıllarda omurgada ortaya çıkabilecek birtakım rahatsızlıklar için şimdiden önlem almış olacaklardır.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan