?

Zehirlenme etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Zehirlenme etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Sulfur dioksit zehirlenmesi

Sülfür dioksit zehirlenmesi

Belirtileri

solunum yolu irritasyonu hapşırma, öksürük, dispne, akciğer ödemi.tedavisi

hasta çevreden uzaklaştırılır, oksijen verilir, olumlu basınçlı soluma uygulanır, solunum takviye edilir.

Striknin zehirlenmesi

Striknin zehirlenmesi

Belirtileri

rahatsızlık, işitme, görme bozukluğu, hafif stimuluslara bağlı konvülsiyonlar arasında tam kas gevşemesi, solunum durması.tedavisi

konvülsiyonları önlemek için hastanın izole edilip uyaranların kısıtlanması gerekmektedir. ağızdan etkin kömür verilmesi, diazepam ile konvülsiyonların kontrol altına alınması, kürariform droglar verilmesi, solunum takviye edilmesi, amonyunyum klorid veya askorbik asitle asit diürezi sağlanması, konvülsiyonlar kontrol altına alındıktan sonra mide yıkanması.

Siyanur zehirlenmesi

Siyanür zehirlenmesi

Belirtileri

taşikardi, baş ağrısı, uyku hali, hipotansiyon, koma, konvülsiyonlar, ölüm. plazma parlak kırmızı renk aldığında hasta 1-15 dakikada ölür.tedavisi

hasta hemen ortamdan uzaklaştırılır, hemen kusturulur veya midesi yıkanır. dakikada bir 30 saniye süreyle 0. 2 ml amil nitrit koklatılır. % 100 oksijen verilir. ıv olarak 10 ml %3 lük sodyum nitrit 2. 5-5 ml/ dakikada (çocuklarda 10ml/kg) daha sonra 50 ml %25 lik sodyum tiosülfat (2. 5-5 ml/ dakika) uygulanır. semptomlar nüksederse tedavi tekrarlanır.

Petrol distilatlari zehirlenmesi

Petrol distilatları zehirlenmesi

Belirtileri

buhar solunması, öfori, göğüste yanma, baş ağrısı,bulantı, yorgunluk, merkezi sinir sistemi depresyonu, konfüzyon, dispne, taşipne. içilmesi: boğaz ve midede yanma, kusma, ishal, pnömoni, geç pulmoner farklılıklar. aspirasyon: erken akut pulmoner farklılıklar.tedavisi

ana sorunlar aspirasyona bağlı olduğundan çoğu vakada midenin boşaltılması gerekmez, mide yıkanması ancak bol oranda maddenin alınmasına bağlı olarak süratle depresyon gelişen vakalarda gerekmektedir, arteriyal kan gazları tayin edilerek hasta izlenir, akciğer ödemi yönünden hastanın genel durumu takviye edilir, oksijen verilir, solunum takviye edilir.

Metil alkol zehirlenmesi

Metil alkol zehirlenmesi

Belirtileri

çok toksik: 60-250ml erişkenlerde, fötal, 8-10ml çoçuklarda latent periyod 12-18 saat, baş ağrısı, yorgunluk, bacak kramplaları, vertigo, konvülsiyonlar, görme bozukluğu, solunum azalması.tedavisi

sodyumbikarbonat ile asidozla mücadele edilir. ıv %10 etanol %5 dekstroz solüsyonu verilir. başlangıçta metanol metabolizmasını önlenmek için1 saat süreyle yükleme dozundan 0. 7 mg/kg etanol verilir. daha sonra etanol seviyesini 100 mg/ml de idame ettirmek için saatte 0. 1-0. 2 mg/kg etanol verilmesi sürdürülür, hemodiyaliz yapılır.

Kursun zehirlenmesi

Kurşun zehirlenmesi

Belirtileri

akut inhalasyon, uyanıklık, baş ağrısı.tedavisi

mide yıkanır. antidotları ca disodyum - edta veya d-penisilamin kullanılır.

Kokain zehirlenmesi

Kokain zehirlenmesi

Belirtileri

stimülasyon sonra depresyon, bulantı ve kusma, otokontrolün kaybı anksiyete, hallüsinasyonlar, terleme, yetmezliğe bağlı solunum güçlüğü, siyanoz, dolaşım yetmezliği, konvülsiyonlar.tedavisi

erkenden kusturulur, mide yıkanır, gerekirse ağızdan 10-15 mg propranolol veya 0. 1 mg ıv diazepam eksitasyonu önlemek amacıyla uygulanır, oksijen verilir, solunum ve dolaşım takviye edilir.

Kloroform zehirlenmesi

Kloroform zehirlenmesi

Belirtileri

uyku hali, koma.tedavisi

inhalasyon: solunum, kalp ve dolaşım desteği. içilmesi: ipeka ile kusturulur, mide yıkanır, karaciğer ve böbrek hasarı yönünden hasta izlenir.

Kloratlar zehirlenmesi

Kloratlar zehirlenmesi

Belirtileri

kusma, bulantı, ishal, siyanoz (methemogolobin), toksik nefrit, şok, konvülsiyonlar, merkezi sinir sitemi depresyonu, koma, sarılık.tedavisi

ipeka ile kusturulur, mide yıkanır, erkenden böbrek veya periton diyalizi yapılır. ağır siyanozda transfüzyon yapılır. metilen mavisi kullanılmaz, şok tedavi edilir. oksijen verilir.

Karbondioksit zehirlenmesi

Karbondioksit zehirlenmesi

Belirtileri

dispne, yorgunluk, kulak çınlaması, çarpıntı.tedavisi

solunum desteği, oksijen verilmesi.

Kafur zehirlenmesi

Kafur zehirlenmesi

Belirtileri

solukta kafur kokusu, baş ağrısı, konfüzyon, deliryum, hallüsinasyonlar, konvülsiyonlar, koma.tedavisi

ipeka ile kusturulur, mide yıkanır. diazem ile konvülsiyonların önüne geçilir, solunum takviye edilir. lipid diyalizi araştırılır.

Hipokloritler zehirlenmesi

Hipokloritler zehirlenmesi

Belirtileri

genellikle hafif ağrı, ağız ve gastrointestinal mukozada enflamasyon, öksürük, dispne, kusma, deride veziküller.tedavisi

% 6 lık ev preparatları içilmişse süt ile dilüe edilir. şok gelişirse tedavi edilir. konsantre form içilmişse özofagoskopi gerekmektedir.

Fosfor zehirlenmesi

Fosfor zehirlenmesi

Belirtileri

3 aşamalı semptomlar:

1-sarımsak tadı, solukta sarımsak kokusu, lokal irritasyon, deri yanıkları, boğaz yanıkları, bulantı, kusma, ishal.

2- 8 saat ile bir kaç gün süreyle semptom görülmeyen dönem.

3- bulantı, kusma, ishal, karaciğer büyümesi, sarılık, kanamalar, böbrektedavisi

fosfor deri içerisinde toplanmışsa, hastanın vücudu, suda tutulur. mide tercihan potasyum permanganat (1: 5000) veya bakır sülfat (250ml suda 250 mg) ile bolca yıkanır, emilimi önlemek için 2 saatte bir 100 ml mineral yağı verilir, şokla mücadele edilir, taze kan transfüzyonu yapılır, ıv vitamin k1 uygulanır.

Fluoridler zehirlenmesi

Fluoridler zehirlenmesi

Belirtileri

inhalasyon; nazal irritasyon, baş ağrısı, dispne, gözlerin büyümesi, boğulma, glotis ödemi, pulmoner ödem, bronşit, pnömoni, mediastinal ve derialtı amfizemi. deri ve mukoza; yüzeysel veya derin yanıklar. içilmesi; tuzlu veya sabunlu tat, tremorlar, konvülsiyonlar, merkezi sinir sistemi depresyonu.tedavisi

inhalasyonla oksijen verilir, solunum takviye edilir, kimyasal pnömoni için prednizon uygulanır (erişkinlerde 30-80 mg/gün dozu bölünerek yapılır), pulmoner ödem tedavi edilir. deri: bol soğuk suyla yıkanır, beyaz görünümdeki dokular debride edilir, geç dönemde çıkacak ağrı için lokal olarak %10 luk kalsiyum glukonat enjeksiyonu ve magnezyum oksit pomadı uygulanır. içilmesi: ipeka ile kusturulur, mide yıkanır - alüminyum hidroksit jeli midede bırakılır. iv glikoz+serum fizyolojik+ %10 luk kalsiyum glukonat 10 ml (çoçuklarda 1 ml/kg uygulanır, kardiyak yönden hasta izlenir, şok ve dehidrasyon tedavi edilir.

Fenoller zehirlenmesi

Fenoller zehirlenmesi

Belirtileri

korozif, mükoz membran yanıkları; solukluk bitkinlik, şok, çocuklarda konvülsiyonlar; akciğer ödemi, bulanık idrar, solunum, kalp ve dolaşım yetmezliği.tedavisi

elbiseler çıkartılıp dış yanıklar yıkanır. alkol veya mineral yağı kullanılmaz. sakinleştirici ve ağrı gidericiler uygulanır. oksijen verilir, solunum takviye edilir, sıvı dengesi düzeltilir; özofagusta gelişmesi yönünden hasta izlenir.

Etilen glikol (antifriz sivisi) zehirlenmesi

Etilen glikol (antifriz sıvısı) zehirlenmesi

Belirtileri

gözle temas neticesi iridosiklitis; içilmesi neticesi bulantı, kusma, karpopedal spazm, lomber ağrı, oksalat, kristalüri, oligüri,anüriden akut böbrek yetmezliğine gidiş, solunum zorluğu, konvülsiyonlar, koma.tedavisi

gözler yıkanır. içildiğinde; hasta kusturulur, mide yıkanır, solunum takviye edilir, elektrolit bozukluğu düzenlenir; etanol verilir; hemodiyaliz uygulanır.

Etil alkol zehirlenmesi

Etil alkol zehirlenmesi

Belirtileri

duygusal farklılıklar, koordinasyon azalması, kızarma, bulantı ve kusma, stüpor-koma, solunum depresyonu.tedavisi

kusturulur, mide yıkanır, solunum takviye edilir. hipoglisemiyi önlemek için ıv glikoz verilir. alkol kanda 300-350 mg/100 ml nin üstünde ise diyaliz uygulanır. serumdaki alkol osmolaritesini arttırdığından bol sıvı verilir.

Dinitro - o - krezol zehirlenmesi

Dinitro - o - krezol zehirlenmesi

Belirtileri

yorgunluk, susuzluk kızarma, bulantı, kusma, karın ağrısı, hiperpreksi, taşikardi, bilinç kaybı, dispne, solunum durması, deriden emilim.tedavisi

kusturulur, %5 sodyum bikarbonatla mide yıkanır 0. 5-1 litre midede bırakılır; serum fizyolojikle lavman yapılır; parenteral sıvı verilir; oksijen uygulanır; böbrek ve karaciğer taksivitesi beklenir.

Demir zehirlenmesi

Demir zehirlenmesi

Belirtileri

kusma; karnın üst bölümünde ağrı, solukluk, siyanoz, ishal, uyku hali, şok; (alınan elemantel demir, 40-70 mg/kg aştığı taktirde).tedavisi

ipeka ile kusturulur, sodyum bikarbonat ile mide yıkanır; serum demiri 400mg/100 ml nin üstünde ise 1-2 mg deferoksamin ım olarak 3-12 saatte bir uygulanır. (idrar 2 saat içerisinde kırmızıya döner, renk değişikliği olmazsa, ilaç kesilir). şok gelişirse 1 mg ıv deferoksamin uygulanır (max doz 15 mg/kg/saat). kan değişimi düşünülür.

Ddt zehirlenmesi

Ddt zehirlenmesi

Belirtileri

kusma (erken veya geç); parestezi, bitkinlik, kaba tremor, konvülsiyonlar; pulmoner ödem, ventriküler fibrilasyon, solunum yetmezliği.tedavisi

kusturulur, konvülsiyon yoksa mide yıkanır; 15-30 gr sodyum sülfat veya kömür midede bırakılır, tremor ve konvülsiyonlar için diazem veya fenobarbital verilir; epinefrin verilmesi ve stimuluslardan uzak durulmalıdır. parenteral sıvı uygulanır, böbrek ve karaciğer yetmezliği yönünden hasta izlenir.