?

Hamilelikte bel fitigi

Hamilelikte bel fıtığı

Bel fıtığının tedavisi bütün dünyada birtakım özellikler arzeder. gebelik ise bu konuda bazı güçlükleri beraberinde getiren tamamen özel bir durumdur.
hamile bir bayanda ilerleyen aylarda karın içerisinde büyüyen anestezi ile gerçekleştirilmelidir.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Yatak istirahati

Yatak istirahati

Ameliyat gerekmeyen hastalara uzman hekim tarafından sert yatak istirahati ideal görülmüş ise bunun müddeti hastanın tedaviye vereceği cevaba göre değişecektir. uzman hekim, tedaviden elde edilen neticeye bakarak bu süreyi artırabilir veya azaltabilir. bir hafta dolduğu halde hiçbir iyileşme gözlenmeyen hastalar tekrardan ele alınarak değerlendirilmelidirler.
yatılan yer, altında sunta veya tahta bulunmakta olan üç-dört kat battaniye veya ince bir yatak olmalıdır. bu yatak yaylanmamalı ve deforme olmamalıdır. kaliteli ortopedik yataklar da uygundur.
istirahat süresince olası mertebe yataktan çıkılmamalı, yemekler yatakta yenmeli, ibadetler dahi yatakta yerine getirilmelidir. tuvalet gereksinimi için zorunlu olarak ayağa kalkıldığında yine en kısa zamanda yatağa dönülmelidir.
hasta daha çok sırt üstü yatmalı, ayaklarını kendine doğru toplamalı veya alttan minder ile destekleyerek bacaklarını hafifçe yükseltmelidir. sırt üstü pozisyonda yorulunca da yan tarafa dönerek istirahat etmelidir. yan yatarken bacaklarının arasına yumuşak bir yastık koyması iyi olur. hiçbir vakit yüz üstü yatmamalıdır. sert yatak istirahati süresince hekiminin kendisine verdiği ilaçları da kullanmalıdır.
önemli olan hastanın en kısa sürede tekrar normal günlük aktivitesine kavuşması ve işinin başına bir an önce dönmesidir. uzun süreli istirahat bir yandan adalelerin zayıflamasına yol açarken öte yandan hasta psikolojisini negatif yönde tesirler. dolayısıyla sert yatak istirahati hekim kontrolünde yapılmalı ve gereğinden fazla zaman kaybetmemek prensip olarak benimsenmelidir. hasta hızla iyileşmişse, uzman hekim istirahat olayına birkaç gün içerisinde son verebilir. hedef hastanın normal yaşantısına en kısa zamanda kavuşmasıdır.

kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Sonuc

Sonuç

Genel sağlığımızın yanısıra bel sağlığımızı korumak için de elimizden gelen gayreti ortaya koymalıyız. önemli olan sağlığımız konusunda bilgilenerek lazım önlemleri önceden almak ve hastalığa hiç yakalanmamaktır. bunun için bel sağlığı ile ilgili yukarıda belirttiğimiz tavsiyelere henüz sağlıklı dönemde iken riayet etmeye başlanmalıdır. ancak tüm bunlara karşın bel fıtığına yakalanmama diye bir garanti sözkonusu değildir. çünkü burada dış etkenlerin yanısıra kişiye ilişkin etkenler de önemli rol oynarlar.

diğer taraftan bel fıtığına yakalanmış olmak herşeyin sonu demek değildir. netice olarak bel fıtığı, ameliyat gerekse de gerekmese de ideal ve yeterli tedavi ile iyileşebilen bir rahatsızlıktır. onun için bir kişide bel ve/veya bacak ağrısı varsa, hiç zaman kaybetmeden hekime müracaat etmelidir. neticede hasta, hekim ve bu olayda rol alan herkes üstüne düşeni bilimsel olarak hakkıyla yerine getirmeli ve riskler en alt düzeye indirilmelidir.

bilimin ışığında yürütülen çalışmalar bütün dünyada hızla devam etmektedir. gelecekte insanları çok daha hoş günler beklemektedir.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Gen tedavisi

Gen tedavisi

Diğer hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığı konusunda yapılan bilimsel çalışmalar da tüm hızıyla devam etmektedir. bir yandan mikrocerrahi ve mikroendoskopik diskektomi tekniği yaygınlaşmakta öte yandan suni diskler ve diğer enstrümanlar kullanım alanına girerek önemli kazanımlar elde edilmektedir. tüm bunlara paralel olarak genetik araştırmalar da yürütülmektedir.

bilim adamlarının senelerdir üstünde titizlikle çalıştıkları insan genom projesinin ilk ayağının tamamlandığı, amerika bitişik devletleri başkanı, ingiltere başbakanı ve özel şirketleri temsilen celera genomics yetkilileri tarafından 2000 yılında ilan edildi.

üç milyar yüz milyon civarındaki kimyevi harften (nükleotid) meydana gelen genomun harflerinin sırasının büyük ölçüde belirlenmesi tüm dünyada heyecanla karşılandı. çünkü bu projenin insanlığa faydalı olabilecek çok yönü vardır. çalışmalar aynı hızla devam ederken pekçok hastalığın tedavisinde yeniliklerden bahsedilmeye başlandı bile...

gerçekten de genetik araştırmalar belirli etik kurallara riayet edilip suiistimalin önüne geçilerek bütünüyle insanlığın hayrına kullanılabilirse önümüzdeki onyıllar boyunca tıpta çok önemli gelişmeler kaydedilecektir. bu çalışmalar hastalıkların moleküler seviyede tedavisi doğrultusunda yoğunlaştırılabilir ve bütün insanlık adına bir umut olabilir. genetik bakımdan belirli hastalıklara meyilli insanların önceden tesbiti ve gen tedavisinin giderek yaygınlaşması beklenmektedir.son yıllarda bel fıtığı hastalarında muhtemel bir genetik bozukluk olabileceği fikri üstünde ciddi biçimde durulmakta ve yapılan araştırmalarda buna ilişkin bazı ipuçları elde edilmektedir. öyle anlaşılıyor ki, önümüzdeki dönemde diğer birçok hastalıkta olacağı gibi bel fıtığının da teşhis ve tedavisinde genetik yaklaşımlar çok önemli yer tutacaktır. gen transferleri denenmektedir. yapılan bilimsel çalışma, belirlenmiş bir genin yapısında belirli değişikliğin bulunduğu kişilerde şiddetli disk dejenerasyonu görüldüğünü ortaya koymuştur. gelecekte gen tedavisiyle belki diskin dejenerasyonu da önlenebilecektir.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Skolyoz

Skolyoz

Bir omurga deformitesi olan, genelde buluğ çağında ortaya çıkan ve dolayısıyla de bir çocuğun omurgasının büyüme tamamlanıncaya kadar tertipli olarak kontrol edilmesini gerektiren skolyoz ile ilgili anne-babalar ne biliyor ? skolyozu yakından tanımak ve erken tespit etmek için...yandan bakınca boyun ve belde ters c, sırt bölgesinde de c biçimi doğal olandır. bunun artış olanına zayıflık, güçsüzlük; organların gelişmesini de etkilemeye kadar varabilmektedir. bazı hastalarda kamburluk da duruma eşlik etmektedir. skolyoz tedavisi hafif olgularda takip; orta dereceli olgularda korse tedavisi; ileri olgularda son yıllarda geliştirilen, 3 boyutlu düzelme sağlayan, erken dönemde yürümeye imkan tanıyan metallerle yapılmaktadır. ameliyat sırt bölgesinde yapılır ve deneyimli bir ekibe gereksinim gösterir.skolyoz için gözlem merkezli tavsiyeleryurt dışında olağan okul taramaları tertipli olarak yapıldığı için başlangıç aşamasında doktorlar tarafından tanınmaktadır. yurdumuzda koruyucu hekimlik gelişmediği için ailelere bu konuda büyük görev düşmektedir. bilhassa anneler çocuklarını banyo yaptırırken çıplak görme şansları olduğu için sırtın orta kısmında ki çıkıntıları yukarıdan aşağıya elle yoklayarak anlayabilirler. bundan başka eğilme pozisyonunda sırt kısmında yükseklik farkının olması, kollardan birisinin kazaklarda uyumsuzluğu veya çanta taşırken bir omuzda askının durmamasından şüphelenerek doktora başvurulmalıdır. kendiliğinden geçmeyeceği, gerilemeyeceği; hatta ilerleyen bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.

Ameliyat sonrasi

Ameliyat sonrası

Mikrocerrahi teknik ile ameliyat olan hastalar aynı gün veya operasyondan bir gün sonra ayağa kaldırılıp yürütülmektedirler. hastahanede yatış müddeti ortalama bir veya iki gündür. taburcu edilen hastalar bir hafta sonra beldeki bantı (primapor) kendileri çıkartarak evlerinde banyo yapabilirler. dikiş aldırmaları gerekmez. ilk zamanlar banyo yaparken oturarak ve öne doğru eğilerek değil de, ayakta durup duş almak tarzında temizlenmeleri daha uygundur. banyo anında hastanın ayağının kaymaması için banyo paspası ve gerektiğinde tutunmak için duvarda bir tutunma kolu bulundurulmasında fayda vardır.

normal koşullar altında hastaların etkinlikleri gün geçtikçe çoğalmakta ve müddet kişiden kişiye değişerek bir-üç hafta arasında olağan günlük yaşantılarına kavuşmaktadırlar.

ameliyat sonrası egzersizlere operasyondan üç hafta sonra başlanmasını öneri ediyoruz. önce bir ay müddet ile her bir hareketten günde bir kez beşer defa yapmak k & acirc; fidir. sonraki dönemde her ay hareketlerin sayısını beşer adet artırmak yeterli olmaktadır.

ameliyattan sonra bize hastalar sıkça " nelere dikkat edeceğim ? hangi hareketleri yapıp hangilerini yapmayacağım ?" diye sormaktadırlar. onlara, operasyondan sonra hastalıklarının artık sona erdiği belirtilerek, artık normal insanların nelere dikkat etmeleri gerekiyorsa kendilerinin de aşağı yukarı o şartlara tabi oldukları anlatılmakta ve sonraki sahifelerde teferruatlı bir biçimde tanımlayacağımız " 100 öğüt" e titizlikle uymaları öneri edilmektedir.

cinsel hayatlarına başlamak içinse ameliyattan sonra bir ay beklemeleri gerekir. ameliyatın üstünden birbuçuk ay geçtikten sonra gebe kalınmasında sakınca yoktur.

normal koşullar altında hastalar ameliyat olduktan üç ay sonra kontrol için gelmektedirler.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Sirt agrisi

Sırt ağrısı

Eğer sırtınız ağrıyorsa, bilin ki yalnız değilsiniz. her beş yetişkinden dördü, yaşamlarının bir döneminde en azından bir kere sırt ağrısı çektikleri bir dönem geçirmekteler. esasında, sırtın alt bölgesindeki ağrı, amerika bitişik devletleri nde hekime gidilmesine neden olan sebeplerin beşinci sırasında yer almaktadır.ayrica, sırt sakatlanmaları işle bağlantılı hastalıkların birinci sırasında yer almaktadır. her ne kadar sırt ağrıları, ender olarak hayati tehlike arz ediyor olsalar da,üretkenlik kaybı, tıbbi masraflar ve çalışanların tazminatları için ödenen meblağlar amerika bitişik devletleri nde on milyarlarca dolara mal olmaktadır.her ne kadarsırt ağrısı yaygın olarak görülse de egzersiz yapmak, yeni oturuş ve duruş yolları bulmak gibi basit önlemlerle, çoğu sırt ağrısının önüne geçebilmenizoldukça mümkündür.. sırtınızı daha önceden sakatlamış olsanız bile, sakatlanmanın yenilenmesinden sakınmanıza yardım edecek teknikler öğrenebilirsiniz.

Tedavinin sonucu

Tedavinin sonucu

Bel fıtığına yakalanan hastaların büyük çoğunluğu konservatif tedavi dediğimiz ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. fakat anestezi kullanılarak genel anestezinin etkisiz bırakılması elde edilen yüz güldürücü neticelerin oranını artırırken, komplikasyonları da giderek azaltmaktadır. ameliyat yerindeki yüzeyel veya derin dokuların iltihabı, yapışıklıklar, epidural nedbe dokusu teşekkülü, dura mater denilen kalın zarın zedelenmesi gibi nisbeten basit komplikasyonların yanısıra sinir elemanlarının, komşu yapıların, iç organların, büyük damarların zarar görmesi gibi önemli komplikasyonlar ve diğer birtakım istenmeyen olaylar tıpta en ileri kademedeki merkezler dahil tüm dünyada görülebilmektedir. anesteziye ilişkin komplikasyonları da unutmamak gerekmektedir. ancak uygulanan üstün teknik ve elde edilen muazzam deneyimle beraber gerektiğinde genel anestezinin etkisiz bırakılabiliyor olması komplikasyonları en alt seviyeye indirgemektedir. tüm bunlara karşın her türlü risk h & acirc; l & acirc; sıfırlanabilmiş değildir. bilim devamlı gelişiyor.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Tedavinin hedefi

Tedavinin hedefi

Yukarıda sözünü ettiğimiz iyi yetişmiş tecrübeli personel ve lazım ekipmanlar hazır edildikten sonra hizmetin kalitesini bu konuda dünyanın en ileri merkezleri seviyesine yükseltmek hedef alınmalıdır. bir hasta ister konservatif tedavi adı verilen ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılsın, isterse son çare olarak ameliyat gereksin, bu hedeften hiçbir zaman taviz verilmemelidir.

tedavide dünyanın en ileri merkezleri seviyesine ulaşabilmek için kaliteli bir fiziki ortamda iyi bir araç gereç donanımı ile birlikte hizmet vermek lazım fakat yeterli değildir. bunun için iyi yetişmiş kaliteli personelin bilgi ve tecrübe ile birlikte spesifik hale getirilmeleri de hizmetin kalitesini artıran önemli bir faktördür. çünkü uzman doktorlardan hemşire ve fizyoterapistlere, hatta sekreterlere kadar yalnızca bel fıtığı hastalarının tedavisi ile meşgul olan kadrolarda zaman geçtikçe çok büyük bir bilgi birikimi ve tecrübe meydana gelmektedir. yalnızca bel fıtığı için değil, diğer branşlarda da uzman hekimlerin olasıysa bir tek hastalık üstünde yoğunlaşarak spesifik hale gelmeleri ve spesifik tedavi merkezleri kurmaları hizmetin kalitesini artıracaktır.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan

Spinal anestezi

Spinal anestezi

Bel fıtığı cerrahisinde tercih edilen narkoz korkusu gibi psikolojik önler de bu kısıtlamaya eklenebilir. böyle bir taktirde bulunmakta olan ve acı içerisinde kıvranan hastalar için lokal anestezi teknikleri arasında popüler yer tutan " spinal anestezi" büyük bir şans olmaktadır.

bel fıtığı tedavisinde uzmanlaşmış ve büyük tecrübe kazanmış ekipler bu tekniği basitçe uygulamakta ve hastanın belden aşağısını yalnızca ufak oranda bir ilaçla uyuşturarak ameliyatı gerçekleştirmektedirler. bu sırada hasta uyanık olmasına karşın hiçbir ağrı duymamakta, hatta ameliyat ekibiyle sohbet edebilmektedir.

bu teknikle ileri yaş döneminde (80 yaşın üstünde bile) ameliyat olması gereken hastalar rahatça operasyona alınabilmektedir.

epidural anestezi de aynı hedefle kullanılabilmektedir.kaynak: nöroşirürji uzmanı doç. dr. ahmet yıldızhan